Bild på järnvägsbron över Pråmkanalen
Bild på järnvägsbron över Pråmkanalen

Tingvallastaden - mötesspår och ny bro över Pråmkanalen

Trafikverket har byggt ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet "Tåg i tid". Arbetena startade i september 2018 och var klara i december 2019.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Förbereder för nytt resecentrum

Mötesspåret är 1100 meter långt och byggt till stora delar på områden där det redan idag finns järnvägsspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra. I anslutning till Pråmkanalen har det även byggts en ny bro. Ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Mötesspåret och den nya bron byggdes av Trafikverket och projektet finns med i Trafikverkets nationella plan.

Godsspåret vid Karlstad Östra är förlängt och industrispåret vid Löfbergs har fått en ny anslutning samt justerats något sidled.

Läs mer om projektet hos Trafikverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

Byggnationen påbörjades 17 september 2018 med förberedande arbeten vid och under bron vid Pråmkanalen. Arbetet med det nya spåret påbörjades våren 2019 och trafiken kunde rulla på det nya spåret i december 2019.

Tåg i tid

Arbetet är en del i projektet "Tåg i tid" som arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och ett nytt resecentrum.

Här kan du läsa mer om Tåg i tid.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem äger marken:

Trafikverket och Karlstads kommun

Vem bygger:

Trafikverket

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

28 September 2023