Illustration på en stadsmiljö längs Hamngatan med den nya bron över järnvägen inritad.
Så här kommer den nya, gröna gångbron över järnvägen se ut. Illustration: White arkitekter.

Trädgårdslänken - en grön gångbro över järnvägen

Trädgårdslänken är en ny gångbro som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Bron kommer bli en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra, med en parkzon mitt på. Bron kommer också fungera som entré till perronger och andra resefunktioner.

Passage över järnvägen

Den nya gångbron innebär att vi får ytterligare en passage över järnvägen så att det blir enklare att ta sig mellan Karlstads centrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Bron, som kommer att ha sitt södra brofäste utanför Stadsträdgården, innebär att vi får ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga grönområden i centrala Karlstad - Stadsträdgården och Sandgrundsudden.

Träd och park på bron

Trädgårdslänken blir inte vilken gångbro som helst utan en park som leder rakt ner i vår vackra Stadsträdgård. I trapporna planteras träd och uppe på bron blir det en parkzon med växtbäddar, pergolor och sittplatser. En plats att njuta på cirka sju meter upp i luften. Glasräcken gör bron trygg och säker men ändå med bra utsikt.

Enkelt för gående och resenärer

Bron kommer att göra det enkelt för resenärer att ta sig till de båda ytterperrongerna och andra resenärsfunktioner. Det kommer att finnas trappor och hissar på båda sidor om bron och till mittplattformen.

Skiss hur bron kommer se ut ovanpå, men ett parkstråk i mitten och gångytor på sidorna, omgivna av glasräcke.
Ovanpå Trädgårdslänken kommer det bli ett parkstråk med sittplatser i mitten. På vardera sida finns ett gångstråk.
Skiss på brons utseende från sidan.
Skiss från Trädgårdslänkens sida.

Tidplan

Bron började byggas 2023 och planeras stå klar hösten 2025.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Vem bygger:

Karlstads kommun och Trafikverket

Kommunens kontaktpersoner:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

30 Maj 2024