Illustration av norra entrén till Vikenpassagen
Illustration av norra entrén till Vikenpassagen. Illustration Sweco.

Vikenpassagen - en trygg länk under järnvägen

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum. Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer. Vikenpassagen stängdes februari 2023 och öppnar igen våren 2026.

Bredare och mer tillgänglig

Dagens Vikentunnel upplevs ofta som trång och otrygg, därför kommer den att breddas rejält. Den breddas från 3 till 10 meter och blir en trygg plats för både gående och cyklister. Även resenärer kommer använda Vikenpassagen för att nå exempelvis mittperrongen. Flackare ramper, hissar och rulltrappor kommer att göra det möjligt för alla att använda passagen.

Konstnärlig gestaltning

Vikenpassagen kommer även att gestaltas konstnärligt. Det är konstnären Peter Svedberg som upphandlats av Karlstads kommun. Konstnären kommer att arbeta med ljusbilder med samtida och historiska motiv för att gestalta Karlstad som plats. Bilderna kommer att vara belysta och ha ett lager av packat glas i förgrunden som genom att förskjutas något ger en rörlig känsla. Gestaltningen kommer bestå av flera delar; dels två runda konstverk som är två meter i diameter, dels två rektangulära verk som är två meter höga och 15 meter långa.

Vikentunneln stängd under byggtid

Nuvarande Vikentunnel stängdes 27 februari 2023 och kommer vara stängd under den cirka tre år långa byggtiden. Den nya Vikenpassagen planeras vara klar våren 2026.

Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten. Men kommunen och regionen förstärker även busstrafiken mellan Viken och Karlstads centrum. Boende i området erbjuds ett busskort utan kostnad, ansökan sker via en e-tjänst här på webben.
Läs mer om Vikenbusskortet här.

Vi har undersökt om det skulle vara möjligt att bygga en tillfällig bro men det visade sig bli alltför kostsamt.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Vem bygger:

Trafikverket

Kommunens kontaktperson:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

29 Maj 2024