Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - bostäder ovanpå befintligt garage

Kvarteret Duvan möter Hamngatan i söder och Västra Torggatan i öster. Avståndet till Stora torget är mindre än en kilometer. På fastigheten Duvan 13 finns möjlighet att omvandla översta våningen i Duvans parkeringshus till bostäder i två plan. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra både lägenheter och/eller radhus ovanpå befintligt garage.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Duvan 13

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024