Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - bostäder ovanpå befintligt garage

Kvarteret Duvan möter Hamngatan i söder och Västra Torggatan i öster. Avståndet till Stora torget är mindre än en kilometer. På fastigheten Duvan 13 finns möjlighet att omvandla översta våningen i Duvans parkeringshus till bostäder i två plan. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra både lägenheter och/eller radhus ovanpå befintligt garage.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Duvan 13

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?