Illustration av Östra Drottninggatan med en smalare gata, träd på sidorna och cykelbana.
Illustration av hur östra delen av Drottninggatan ska se ut när den är ombyggd. En smalare gata till förmån för bredare trottoarer på båda sidorna samt en cykelbana på norra sidan. Och mer grönska än idag skapar en trevligare entré till centrala Karlstad. Illustration: Funkia AB

Tingvallastaden - östra Drottninggatan får ny gestaltning

Östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, ska byggas om för att skapa bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Byggnationen startade i augusti 2023 och beräknas vara klar hösten 2024.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projektet går det bra att kontakta oss på mejl drottninggatan@karlstad.se

Få ett mejl när vi uppdaterar sidan!

Genom att prenumerera på sidan får du ett mejl när vi uppdaterar informationen om bygget på östra delen av Drottninggatan.

Hantera prenumeration

Vad innebär projektet?

Målet är att göra Drottninggatan till en trevlig entré till centrumkärnan från öster, men också att skapa ett bättre flöde för trafiken. Det ska bli bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan av Drottninggatan och mer grönska. Det kommer även att bli plats för parkeringar och lastplatser.

I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan planerar vi för en mindre rondell. Gatan kommer också att utformas på ett bättre sätt för att ta hand om och leda bort skyfall. Vi kommer även att passa på att byta olika ledningar i gatan när vi bygger om, såsom vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ett utsnitt av vad östra delen av Drottninggatan ska innehålla efter ombyggnationen.

Aktuellt april-maj 2024

Drottninggatan stängs för genomfartstrafik

Från och med 3 juni stängs Drottninggatan för genomfartstrafik mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan. Då kommer ett intensivt ledningsarbete att pågå här. Denna del av Drottninggatan kommer att vara stängd under resterande del av projektet. Gående kommer att ta sig fram på båda sidor om Drottninggatan, men det kommer att bli omledningar ibland då vi arbetar med inkopplingar av ledningar, ytskikt och några fastighetsägare kommer passa på att installera markvärme. Men man kommer att kunna nå entréer till bostäder och verksamheter under tiden. Skulle vi behöva stänga helt en kort stund så gör vi upp med berörda om när det passar bäst för alla.

Leveranser

Leveranser kommer att kunna köra in på området under stängningen. Vecka 22-23 så kommer man kunna köra in från Östra Torggatan precis som idag. De kommande tre veckorna behöver den som har leveranser att kontakta Andreas på Infrakraft (073-592 80 03) för hjälp att hitta bästa körväg just för dagen. Efter denna tid kommer det förenklas och leveranserna ske från andra hållet, från korsningen med Södra Kyrkogatan.

Garaget vid Drottninggatan 6

Du som har parkeringsplats i garaget vid Drottninggatan 6 kommer att nå garaget under större delen av avstängningen, till att börja med från Östra Torggatan. Ett undantag behöver göras när vi arbetar precis utanför porten. Då kommer garaget behöva stängas under cirka 3 veckor i juni/juli. Exakt tid för avstängningen och hur vi kan lösa en tillfällig parkering för dig som behöver återkommer vi med information om. När garaget sedan öppnar igen kommer det att nås österifrån, från korsningen med Södra Kyrkogatan.

Fjärrvärmen stängs av

Vid inkopplingen av de nya fjärrvärmeledningarna som lagts ner så kommer fastigheter i området att få ett kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen. De tider som anges nedan är preliminära, exakt tid kommer att skickas ut från Karlstads Energi.

 • Söndag 28 april klockan 12 – måndag 29 april klockan 10.Tapiren 3 och 4 samt Karlsvik 8. Under arbetet kan störande ljud förekomma.
 • Onsdag 1 maj, arbete 3-5 timmar. Freja 12 och 13
 • Ny tid: Söndag 19 maj klockan 18 – måndag 20 maj klockan 06. Södra Kyrkogatan 1, 2, 3 och 4, Tolagsgatan 1 (Löfbergs kontor), samt några kringliggande fastigheter.
  Södra Kyrkogatan 1 och 2 kommer att beröras av ett ytterligare, kortare leveransavbrott under dagtid någon eller några dagar senare för inkoppling av respektive servis.
 • Söndag 26 maj klockan 12 – måndag 27 maj klockan 10. Inkoppling av fjärrvärmeledningar i korsningen Södra Kyrkogatan/Karlbergsgatan. Berör Falken (Tingvallagymnasiet), Enhörningen, Freja 14, 15, 16 och 17, Bilan och Lasarettet.

Södra Kyrkogatan

Här är ledningsarbetena inne i slutfasen, framförallt på den norra delen. Boende i fastigheten Karlsvik1 (södra delen) kommer inte in till sin innergård än, vi räknar med att det kan ske måndag vecka 24. I samband med den slutliga asfalteringen vecka 27 kommer vi återigen behöva stänga infarter till parkeringar på innergårdar med samma lösning som sist. Efter detta är Södra Kyrkogatan helt klar.

Korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan

Denna korsning stängs helt för genomfartstrafik efter semestern då en rondell ska byggas i korsningen. Arbetet pågår preliminärt till och med oktober. När korsningen är stängd augusti till oktober kommer inga leveranser kunna ske från Östra Torggatan och in på Drottninggatan, varken västerut (gågatan) eller österut. Vi kommer istället att hänvisa transporter via Västra Torggatan under denna tid. Leveranser kommer kunna ske på Östra Torggatan både från norr och från söder, men med bilar som kan vända på gatan innan vårt arbetsområde. Leveranser behöver alltså ske med mindre bilar/lastbilar.

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

 • I augusti började rivningsarbeten och grävning för fjärrvärme och fjärrkyla. Då började även byte av vatten- och dagvattenledningar från Bilan på Drottninggatan fram till Södra Kyrkogatan, samt på Eneströmsgatan fram till Karlbergsvägen. Arbetet på Eneströmsgatan är klart och gatan öppnar klockan 13 den 10 november (grönt område i kartan nedan).
 • På Drottninggatan fortsätter arbetet med ytskiktsarbeten fram till och med december. Korsningen Eneströmsgatan/Karlbergsgatan görs eventuellt i ett senare skede. Under vintern pågår ledningsarbeten i gräsytan mellan Hagaleden och hotell Bilan, inga fastigheter påverkas av arbetet. Arbetet startar i månadsskiftet november/december. Hamngatan kommer att bli något avsmalnad förbi arbetsområdet, men framkomlig (röd markering i kartan nedan).
 • Etapp 2, från Södra Kyrkogatan till och med en ny rondell i korsningen med Östra Torggatan startar först i vår och pågår en stor del av hösten. Byggnationen av rondellen i korsning Drottninggatan/Östra Torggatan kommer att ha stor påverkan på trafiken, ingen fordonstrafik kommer kunna passera denna korsning under byggtiden. Byggnationen startar efter semestern 2024 och pågår drygt två månader.
Karta över etapper vi kommer arbeta i i prejoekt östra Drottninggatan
Grönt område - byggnation pågår preliminärt fram till och med vecka 45. Rött område - arbete pågår under hösten 2023 och vintern 2024. Blått område - byggnationen startar våren 2024 och pågår till och med hösten.

Tidplan

 • Våren 2023 pågår projektering och dialog med berörda.
 • Byggstart augusti 2023.
 • Klart hösten 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Infrakraft är entreprenör.

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

25 Maj 2024