Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Arkitektskiss över utbyggnaden av stadshotellet. Bild: Tengbom arkitekter
Arkitektskiss över hur utbyggnaden till stadshotellet ska se ut. Bild: Tengbom arkitekter.

Arkitektskiss över hur utbyggnaden till stadshotellet ska se ut. Bild: Tengbom arkitekter.

Tingvallastaden - utbyggnad av stadshotellet

SSRS Statt i Karlstad har sökt bygglov för att bygga en tillbyggnad till stadshotellet på den befintliga parkeringen. Tillbyggnaden ska vara i fyra våningar med garage och en takvåning för teknikutrymme. På taket ska det även bli en terrass med en pool. Det blir totalt 45 hotellrum. Kommunen beviljade bygglovet 20 juni 2018.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av hotell

Vem äger marken:

SSRS Statt Karlstad AB

Vem bygger:

SSRS Statt Karlstad AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?