Arkitektskiss över utbyggnaden av stadshotellet. Bild: Tengbom arkitekter
Arkitektskiss över hur utbyggnaden till stadshotellet ska se ut. Bild: Tengbom arkitekter.

Tingvallastaden - utbyggnad av stadshotellet

SSRS Statt i Karlstad har sökt bygglov för att bygga en tillbyggnad till stadshotellet på den befintliga parkeringen. Tillbyggnaden ska vara i fyra våningar med garage och en takvåning för teknikutrymme. På taket ska det även bli en terrass med en pool. Det blir totalt 45 hotellrum. Kommunen beviljade bygglovet 20 juni 2018.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av hotell

Vem äger marken:

SSRS Statt Karlstad AB

Vem bygger:

SSRS Statt Karlstad AB

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

28 September 2023