Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Tullholmskajen promenad
Skiss över kajen i Tullholmsviken.

Skiss över kajen i Tullholmsviken.

Tullholmen- ny kajpromenad

I Tullholmsviken bygger vi en ny kajpromenad som kommer att bli en mix av grönska, sociala ytor och nivåskillnader. Kajen ska vara visuellt tilltalande med grafisk markbeläggning och mycket gröna ytor. Materialen blir av sten, lärkträ och betong.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Tullholmskajen blir ett urbant stråk med mycket variation. Kajen byggs i olika rum och nivåer. Närmast vattnet kommer det att vara två meter brygga i lärkträ. Innanför bryggan blir det planteringar och innanför den en gång- och cykelyta i borstad betong. Gång- och cykelytan kommer att vara tre meter bred så att den kan snöröjas under vintern. Närmast husen blir det en granitmur i sitthöjd med plantering innanför.

Läktare och långbord

En sträcka av kajen har arbetsnamnet trädgårdspromenaden, där ska trädgårds- och kulturväxter pryda promenaden. I mitten av kajen kommer det att finnas en läktare där man kan sitta och ta igen sig i solen och blicka ut över vattnet. Runt omkring läktaren blir det klippor. Ena änden av kajen kommer att beklädas med en björkdunge. Där kommer det att finnas långbord för spel, samvaro eller fika.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nya bryggor och kaj

Vem bygger:

Entreprenören som bygger är Skanska. Landskapsarkitekt är Sweco.

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

Hittade du rätt information på sidan?