Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Tullholmskajen promenad
Skiss över kajen i Tullholmsviken.

Skiss över kajen i Tullholmsviken.

Tullholmen- ny kajpromenad

I Tullholmsviken har vi byggt en kajpromenad med en mix av grönska, sociala ytor och nivåskillnader. Kajen stod klar 2019.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Tullholmskajen är byggd i olika rum och nivåer. Närmast vattnet sträcker sig en lång brygga i lärkträ. Innanför bryggan växer planteringar och innanför den löper en gång- och cykelyta i borstad betong. Gång- och cykelytan är tre meter bred för att den ska kunna snöröjas under vintern. Närmast husen reser sig en granitmur i sitthöjd med plantering innanför.

Läktare och långbord

En del av kajen kallas trädgårdspromenaden, där växer trädgårds- och kulturväxter. I mitten av kajen finns en läktare där man kan sitta och ta igen sig i solen och blicka ut över vattnet. I ena änden av kajen finns en björkdunge och där finns även långbord för spel, samvaro eller fika.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nya bryggor och kaj

Vem har byggt:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Skanska. Landskapsarkitekt är Sweco.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?