Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild över Lagergrens gata med markering där själva gatan är.
Flygbild över Lagergrens gata med markering där själva gatan är.

Flygbild över Lagergrens gata med markering där själva gatan är.

Tullholmen - Lagergrens gata byggs om och får parkeringar

Som en del i utvecklingen av Tullholmen bygger vi om Lagergrens gata. Vi ska bland annat byta VA-ledningar, skapa gatuparkeringar och plantera träd. Det kan bitvis vara begränsad framkomlighet för biltrafik under tiden vi bygger. Arbetet pågick från maj 2021 till hösten 2022.

Om projektet

Mycket av arbetet som sker på Lagergrens gata är under mark. Vi kommer flytta en del ledningar och lägga nya vatten- och avloppsledningar. Vi kommer även skapa ett tiotal gatuparkeringar på östra delen av gatan. Här kommer det också planteras nya träd och en gång- och cykelbana skapas också längs den östra sidan. Byggarbetet pågick från maj 2021 till hösten 2022.

Ritning av hur det kommer se ut

På bilden nedan ser du en ritning av hur det ska se ut.

karta med uppgifter om vad som ska byggas om

Tidplan

I den sista fasen av arbetet lägger vi elkablar, sätter kantsten, bygger gång- och cykelväg, parkeringar och planteringar. Klart hösten 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?