Parkeringshus
Parkeringshus

Tullholmen - parkeringshus vid Kanikenäsbanken

PEAB Bostad AB har ansökt om bygglov för att bygga ett parkeringshus vid Kanikenäsbanken.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Byggnaden, med en byggnadsarea på cirka 2 630 kvadratmeter, innehåller 358 parkeringsplatser som är fördelade i fyra plan, där det översta planet är öppet.

Enligt sökande projekteras byggnaden som ett kallt parkeringshus med en sådan bärighet som skulle kunna klara ytterligare två våningar vid behov. Fasaden består av stående lameller av metall i olika kulörer med bjälklagsavtäckning i galvat stål.

Tidplan

  • 13 mars 219 beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov. Tidplanen för byggnationen hanteras av fastighetsägaren.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Privat byggnation

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Peab Bostad AB

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

28 September 2023