Arkitektskiss över bostäder längs Packhusgatan
Så här kommer bostäderna längs Packhusgatan se ut.

Tullholmen - lägenheter längs Packhusgatan

Det ska bli två parallella huskroppar som förenas med en överbyggd gård med garage i botten. Husen ska byggas i sju våningar med totalt 56 lägenheter fördelat på ett till fyra rum och kök. Byggherre är Skanska Sverige AB.

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för projektet i januari 2018. Om bygget har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vann laga kraft.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Skanska Sverige AB

Gällande detaljplan:

Detaljplan för kvarteret kanoten, akt 1780K-21-P2013/15

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

29 Februari 2024