Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Detaljplan för Tullholmmsågen 4 m fl
Detaljplan för Tullholmmsågen 4 m fl

Detaljplan för Tullholmmsågen 4 m fl

Tullholmen - 1000 nya bostäder och kajpromenad

Här planeras för drygt 1000 lägenheter, en Coopbutik samt en förskola med 4-5 avdelningar. Strandkanten fortsätter vara till för allmänheten i form av promenadstråk i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bostäder, teater och strandpromenad

Det kommer att bli omkring 1000 nya bostäder när hela området står klart. I bottenplanen på många av husen finns möjlighet för olika verksamheter att etablera sig. Intill vattnet kommer det bli en slags torgyta med inslag av växtlighet och en gång- och cykelbana. Exakt hur den här ytan ska se ut är inte klar än. Den gamla bageribyggnaden kommer att bevaras och Wermland Opera kommer att ha verksamhet här.

Dessa företag som kommer att bygga bostäder i området.

 • Magnolia
 • Skanska
 • Riksbyggen
 • KBAB (förskola i markplan och bostäder ovanför)
 • Karlstads kommun bygger infrastrukturen i området, det vill säga vatten och avlopp, gator, torg och parker.

Måste bygga i Älvenäs först

En av tomterna på området som kommunen äger har tilldelats genom en dubbel markanvisningstävling. Det innebär att ett bolag som vill bygga på kommunens mark i ett centralt läge även ska bygga på en av Karlstads mindre tätorter. Skanska kommer därför att bygga fyra bostäder i Älvenäs innan de kan börja på ett flerbostadshus med ett 70-tal bostadsrätter här i Tullholmen.

Så kan området se ut

Filmen på den här sidan visar hur området kan se ut när det är färdigbyggt. Observera att filmen visar en möjlig bild av det nya området och att det kan bli förändringar i gestaltningen av hus och gemensamma ytor.

Här kan du se projektet i 3D. Länk till annan webbplats.

Tidplan

 • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för detta område i maj 2020 och den vann laga kraft i juni 2020.
 • Gator runt de första tre kvarteren längs Tullhusgatan beräknas klart hösten 2022
 • Torg vid Coop-butiken beräknas klart hösten 2022. Detta gäller torgytan närmast butikens entré. Resten av torget byggs klart i samband med att intilliggande hus byggs.
 • Övrig infrastruktur och torg närmast vattnet beror på när övriga hus byggs. Preliminär byggstart är runt 2025.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av ett nytt bostadsområde

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Konsum Värmland Fastighet KB m fl

Vem bygger:

Karlstads kommun, Skanska, Magnolia bostäder, Riksbyggen, Löfbergs fastigheter, KBAB

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggndsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?