Illustration av ny gestaltning av Redartorget
Illustration av ny gestaltning av Redaretorget. Bild: Karin Pettersson

Tyggårdsviken - Redaretorget får ny gestaltning

Under våren 2019 byggde kommunen om Redaretorget. Den nya gestaltningen har tagit avstamp i historien där sjöfart, hamnverksamhet, lastning och lossning fått vara en del av inspirationen till utformningen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

En lekfull plats

Mer vatten, grönska i form av träd och planteringar, och lekfulla träformationer såsom flottar och trädäck har gjort Redaretorget till en plats som både har sin egen karaktär och som inbjuder till lek och vistelse. En ny lekfull mötesplats som för tankarna till skeppsbrott, skeppsbrott på Redartorget.

Tidplan

 • Byggstart: april 2019.
 • Klart: sommaren 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ombyggnad av torgytan

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

28 September 2023