Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
simbassäng utan människor

Vålberg - nytt badhus och sporthall

Vi ser på olika möjligheter och begränsningar kring ett eventuellt nytt badhus och sporthall i Vålberg. Det är en del av en förstudie som görs för att undersöka var det skulle bli bäst att placera anläggningarna, tillsammans eller var för sig. Bakom den står teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Just nu undersöks alternativa förslag på lokalisering.

Var i Vålberg ska en eventuell sporthall och badhus byggas?

Torsdagen den 14 september, kl 17.30–19.00 genomför vi en träff för att få mer underlag samt synpunkter från dig som bor, lever och verkar i Vålberg. Har du tankar och idéer kring detta som du vill dela med dig av? Kom och delta i ett dialogmöte!

Vi ses i församlingshemmet Åstorpsgården kl 17.30 - 19, torsdag den 14:e september.

Har du inte möjlighet att delta fysiskt? I samband med att dialogen görs kommer vi att lägga ut en enkät här på hemsidan. Där har du möjlighet att lämna synpunkter kring förslag på platser samt komma med egna förslag och idéer.

Anmäl ditt deltagande senast 11 september till:

alexandru.panait@karlstad.se.

Välkommen!


Var tycker du att ett eventuellt nytt badhus ska placeras? Ange adressen till ditt förslag med gatunamn och nummer alternativt genom att skriva namnet på korsande vägar.
300
Var tycker du att en eventuell ny idrottshall ska placeras? Ange adressen till ditt förslag med gatunamn och nummer alternativt genom att skriva namnet på korsande vägar.

Ska båda funktionerna finnas på samma ställe?


Ska båda funktionerna finnas på samma ställe?


Fakta om projektet

Typ av projekt:

Lokaliseringsutredning

 

Sidan uppdaterad: 2023-09-12

Hittade du rätt information på sidan?