simbassäng utan människor

Vålberg - nytt badhus och sporthall

Vi ser på olika möjligheter och begränsningar kring ett eventuellt nytt badhus och sporthall i Vålberg. Det är en del av en förstudie som görs för att undersöka var det skulle bli bäst att placera anläggningarna, tillsammans eller var för sig. Bakom den står teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Just nu undersöks alternativa förslag på lokalisering.

På gång

  • Den 14 september 2023 genomfördes en träff med boende i Vålberg för att få deras synpunkter kring lokaliseringen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Lokaliseringsutredning

 

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024