Planområdet inringat i rött på en karta.
Ungefärligt planområde markerat i rött.

Vålberg - villor och trygghetsboende

Det finns efterfrågan för byggnation av trygghetsboende i Vålberg och kommunen har begärt en ny detaljplan för att se över möjligheten att bygga ytterligare tomter för småhus i inom fastigheterna Stora Bårum 1:2 och 1:113.

Läge

Marken där byggnation kan bli aktuell har en öppen karaktär och det finns anslutning till vatten, avlopp och fjärrvärme. Tillgång till kollektivtrafik finns då närmaste busstation ligger i Vålbergs centrum som ligger cirka 900 meter från området.

Bedömning

Det finns gott om fornlämningar i området, bland annat en hällristning. Detta är något som bör ses över och kommer sannolikt innebära ytterligare utredning för byggnation på området.

Tidplan

Det finns ännu ingen tid för samråd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Stora Bårum 1:2 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024