Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Skissbild på nytt boende Zakrisdal
Zakrisdals nya boende.

Zakrisdals nya boende.

Zakrisdal - boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

På Zakrisdal, fastigheten Manteln 1, ska det byggas ett nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Boendet kommer att utformas som en radhuslänga uppdelat i två huskroppar för totalt sju lägenheter samt en gemensamhetslokal för både gemensamhetsytor och personalytor.

Byggstarten planeras till sommaren 2018. Klart sommaren 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt boende för personer med psykisk funtionsnedsättning

Kommunens kontaktpersoner:

Johan Asp, arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Mikael Jansson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-04

Hittade du rätt information på sidan?