Programområde

Zakrisdal - boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

På Zakrisdal, fastigheten Manteln 1, har Karlstads kommun byggt ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet blev klart för inflyttning hösten 2019.

Om projektet

Boendet är utformat som en radhuslänga uppdelad i två huskroppar för totalt sju lägenheter samt en gemensamhetslokal för både gemensamhetsytor och personalytor.

Tidplan

  • Byggstart sommaren 2018.
  • Klart sommaren 2019.

 

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem har byggt:

Karlstads kommun med Peab som entreprenör.

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024