Flygbild över Kustremsan 1 som visar var det ska byggas bostäder
Fem nya flerbostadshus ska byggas i den röda markeringen. Bild: Blom

Zakrisdal - fem nya flerbostadshus

Peab Bostad AB ska bygga fem huskroppar med totalt 26 lägenheter. Samtliga hus har två våningar. Bygglov beviljades i januari 2018.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Peab Sverige AB

Vem bygger:

Peab Bostad AB

Gällande detaljplan:

Detaljplan för Zakrisdalsudden, 1780K-42-P2008/04

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

1 December 2023