Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland var ett treårigt projekt som arbetade för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägdes av Karlstads kommun och drevs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltog samt ett antal företag och organisationer.

Projektet bedrevs i tre delprojekt

  • Hållbara handelsresor
  • Hållbara arbetsresor
  • Hållbar samhällsplanering


Taggar för sidan

Hållbarhetsarbete i kommunen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Maj 2024