Mer plats för människor - mindre plats för bilar

I vår stadsplanering vill vi göra det mer attraktivt att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att välja bilen i första hand.

Traditionellt sett har bilen fått mest utrymme och den snabbaste vägen. Medan cykel, gående och kollektivtrafik fått mindre utrymme och får ta fler omvägar och vänta. Bilen har fortfarande en plats i Karlstad men kommer inte längre vara det prioriterade färdmedlet på alla ställen.

Trygg och trevlig stadsmiljö

Genom att skapa balans mellan olika trafikslag och ge större utrymme till gående och cyklister ger vi också förutsättningar för att miljön blir tryggare och säkrare. Om man upplever att trafikmiljön är trygg och säker är möjligheten större att man väljer att gå, cykla och åka buss.

Det handlar om att skapa fler gång- och cykelbanor, säkrare passager för gående och cyklister och trygghet när man tar sig till och från busshållplatser.

Illustrationerna nedan visar hur stadsplaneringen har förändrats över tid. För att få till en hållbar stadsutveckling måste vi anpassa infrastrukturen mer för människor och andra trafikslag än bara bil.

Biltrafik från 1800-talet till nu

Illustrationen nedan visar hur gående och cyklister fått mer plats och kortare väg i trafiken från 1800-talet fram till 1950-talet. Först utgick infrastrukturen från gående eller människor och i vissa fall djur. Sedan började cyklar och bussar att rulla på vägarna, och vi anpassade utformningen till viss del efter dem. Sen kom bilen, och i mitten av 1950-talet byggdes infrastrukturen om för att först och främst passa den.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Grafiken är hämtad från copenhagenize.eu

Framtidens trafik

Illustrationen nedan visar hur vi planerar i främst centrala lägen, där infrastrukturen måste anpassas mer för människor och inte bara bil. Det innebär snabbare och smidigare framkomlighet för cykel- och gångtrafik, samtidigt som bussens väg prioriteras framför bilens. Själva grundtanken är inte att göra det så krångligt som möjligt för bilen, men vissa gånger blir det konsekvensen av att förbättra för gående och cyklister.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024