Stipendier

Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag för dig som studerar. När det finns stipendier att söka annonseras de här på webben och ibland i Nya Wermlands-tidningen, Värmlands Folkblad och våra sociala medier.

Stipendier

Varje stipendiefond har särskilda regler som bestäms av den som donerat pengarna. Sådana regler kan till exempel vara att stipendiet gäller för en viss utbildning, att stipendiaten måste komma från en viss plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Allmänna ansökningar om stipendier eller ansökningar som kommer till kommunen vid fel tidpunkt skickas tillbaka till den sökande.

Sökbara stipendier

Höstens sökbara stipendium är:

 • Stiftelsen Frida och A O Ringqvists minnesfond. Ansökningsperioden är från och med den 4 september till och med den 22 oktober.
 • Okänd donator tidigare samt nuvarande elever vid Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet. Ansökningsperioden är från och med den 9 oktober till och med den 12 november.

Du kan söka stipendiet om du studerar handel eller ekonomi och är folkbokförd i Karlstads kommun eller Söderköpings kommun. Ansökningsperioden är från och med den 4 september till och med den 22 oktober.

Stipendiet kan sökas av både gymnasiestuderande och universitets-, högskole-, och yrkeshögskolestuderande.

År 2023 finns 1 284 453 kronor att fördela på antalet behöriga sökande.

Du får besked om du beviljas stipendiet i slutet av november 2023.

Elever som har fullständig gymnasieexamen från Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet i Karlstad kan söka stipendium på 20 000 kronor. Ansökningsperioden är från och med den 9 oktober till och med den 12 november 2023.

För att söka stipendiet måste du uppfylla följande kriterier:

 • Vara av svensk nationalitet.
 • Vara född i Värmland.
 • Ha avlagt fullständig gymnasieexamen vid någon av skolorna tidigast år 2013.
 • Vara duglig, effektiv och grundlig.
 • Vara framgångsrik i dina studier.
 • Ha en sådan ekonomisk situation att du behöver ekonomisk hjälp för att finansiera dina studier.
 • Vara tidigare elev vid någon av skolorna och ha fortsatt studera vid ett universitet eller högskola i Sverige eller utomlands.

Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post).
 • Personbevis där födelseort framgår.
 • Kopia av skattebeskedet från 2022.
 • Betyg från gymnasieskola.
 • Betyg från universitet eller högskola.
 • Registreringsintyg som visar att studierna bedrivs på heltid (30 poäng per termin).
 • Uppgift om konto för utbetalning vid eventuell utdelning av stipendium.

Sista ansökningsdatum är den 12 november 2023.

Du får besked om du beviljas stipendiet under våren 2024. Tyvärr finns inget exakt datum i nuläget.

Nuvarande elever vid Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet i Karlstad kan söka stipendium på 5000 kronor. Sista ansökningsdag är den 12 november 2023.

För att söka stipendiet måste du uppfylla följande kriterier:

 • Vara av svensk nationalitet.
 • Vara född i Värmland.
 • Vara duglig, effektiv och grundlig.
 • Vara framgångsrik i dina studier.
 • Ha en sådan ekonomisk situation att du behöver ekonomisk hjälp för att finansiera dina studier.
 • Vara nuvarande elev vid Sundsta-Älvkullegymnasiet eller Tingvallagymnasiet.

Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post).
 • Personbevis där födelseort framgår.
 • Kopia av skattebeskedet från 2022.
 • Betyg från grundskola.
 • Utdrag ut studieplan där betyg framgår.
 • Uppgift om konto för utbetalning vid eventuell utdelning av stipendium.

Sista ansökningsdatum är den 12 november 2023.

Du får besked om du beviljas stipendiet under våren 2024. Tyvärr finns inget exakt datum i nuläget.

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskolor Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-01-04

26 Februari 2024