Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

För vårdnadshavare

Här kan du som vårdnadshavare till en gymnasieelev hitta viktig information.

Digitala samtycken vid skolstart

I e-tjänsten IST Formulär behöver du som vårdnadshavare eller myndig elev lämna kontaktuppgifter och samtycken inför skolstarten. Det behövs för att du som elev till exempel ska kunna hämta ut din dator och låna böcker.

Lämna digitala samtycken Länk till annan webbplats.

Sjukanmälan, frånvaro och ledighet

Anmäl sjukdom, frånvaro eller ledighet via skola24. Länk till annan webbplats.

Har kan du läsa mer om sjukdom, frånvaro och ledighet.

Appen Mitt Karlstad

I Karlstads kommuns app Mitt Karlstad finns information om gymnasieskolan. Här kan du som vårdnadshavare läsa mer om bland annat läsårstider, skolstartsblanketter, frånvaroanmälan, matsedel, schema och kontaktuppgifter.

Ladda ner appen Mitt Karlstad i Google Play Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Mitt Karlstad I App Store Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?