CSN

På Karlstads gymnasieskolor hanterar vi CSN-reglerna på följande sätt.

Vid skolförlagd undervisning:

Elev rapporteras till CSN om hens olovliga frånvaro överstiger fyra timmar vid minst två (2) tillfällen under en 30 dagars period.

Detta innebär att:

om eleven är olovligt frånvarande fyra (4) timmar en dag kommer bidraget att utebli om eleven är frånvarande vid ytterligare ett tillfälle under perioden.

Om eleven är olovligt frånvarande tre (3) timmar vid tre olika tillfällen så kommer bidraget att utebli först vid ytterligare ett frånvarotillfälle.

Enstaka sena ankomster räknas inte som olovlig frånvaro. Vid upprepade sena ankomster räknas tiden som olovlig frånvaro.

Information om skolk Länk till annan webbplats.

Bidrag för gymnasiestudier. Länk till annan webbplats.

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskolor Karlstad

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024