Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Val i årskurs 2

Här hittar du information för dig som går i årskurs 2 och ska göra ditt individuella val.

Program

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer den yrkesinriktning du valt.

Öppen för alla på bygg- och anläggningsprogrammet

 • Tätskikt, 100 p
 • Arkitektur - hus, 100 p
 • Plåtslageri - svetstekniker, 100 p

Inriktning måleri

 • Måleri - äldre måleritekniker, 100 p

Inriktning mark och anläggning

 • Röj- och motorsåg, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevmanual till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programfördjupning

Inför åk 3 görs ett programfördjupningsval för dig som går inriktningen Juridik. Du väljer mellan kurserna Internationella relationer och Matematik 3b.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer den yrkesinriktning du valt.

Öppen för alla på el- och energiprogrammet:

 • Plåtslageri - svetstekniker, 100 p

Inriktning automation

 • Förnybar energi, 100 p

Inriktning elteknik

 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Så här gör du ditt val

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer den yrkesinriktning du valt.

Karosseri och lackering

 • Småreparationer - karosseri, 100 p

Lastbil och mobila maskiner

 • El- och hybridfordon 1, 100 p

Personbil

 • El- och hybridfordon 2, 100 p

Transport

 • Godstransporter specialisering - Lastbilsmonterad kran, 100 p
 • Godstransporter specialisering - Termo, 100 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevmanual till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Yrkesutgång frisöraspirant

 • HT Frisör 5 - specialisering Herrklippning och skägg, 50 p
 • VT Frisör 5 - specialisering Delprovsträning 2, 50 p

Yrkesutgång hår- och makeupstylist

 • HT Hantverkstekniker 5 - Smart styling 2, 50 p
 • VT Hantverkstekniker 5 - Smart styling 3, 50 p

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevmanual till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programfördjupning

Du som går på Humanistiska programmet väljer 100 poäng inom programfördjupningen. OBS! Om du redan läst Matematik 2b som programfördjupning ska du inte göra något val.

Du kan välja följande fördjupningar:

 • Engelska 7
 • Entreprenörskap
 • Matematik 3b
 • Naturkunskap 2

Kurserna ställs in vid för få antal sökande, gör därför ett andrahandsval.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3.

Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Utökade kurser

Önskar du läsa någon utökad kurs kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter

Sista dag att göra ditt val är 7 februari 2024.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Utökade kurser

Önskar du läsa någon utökad kurs kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter

Valet gör du senast den 7 februari 2024.

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Kursutbud individuellt val

Elevmanual till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programfördjupning

Du som valt inriktningen Kök och servering gör ett val av programfördjupning innan jul i åk 2. Då väljer du att fördjupa dig inom kök eller servering med tillhörande kurspaket.

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar och kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

Programfördjupning

Du som går på Samhällsvetenskapsprogrammet väljer 100 poäng inom programfördjupningen inför årskurs 3.

Du kan välja mellan följande kurser:

 • Engelska 7
 • Entreprenörskap
 • Matematik 3b
 • Medieproduktion 1
 • Naturkunskap 2
 • Retorik

OBS! Kurserna ställs in vid för få antal sökande. Gör därför ett andrahandsval.

Individuellt val

(gäller ej LiU/NiU/RiG)

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Utökade kurser

Önskar du läsa någon utökad kurs kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter

Du kan göra dina val under perioden:
Måndag 9 januari - söndag 4 februari 2024.

Elevmanual till Dexter (länk kommer)

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Inriktningar och kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

Programfördjupning

Du som går på Samhällsvetenskapsprogrammet väljer 100 poäng inom programfördjupningen inför årskurs 3.

Du kan välja mellan följande kurser:

 • Engelska 7
 • Entreprenörskap
 • Matematik 3b
 • Medieproduktion 1
 • Naturkunskap 2
 • Retorik

OBS! Kurserna ställs in vid för få antal sökande. Gör därför ett andrahandsval.

Individuellt val

(gäller ej LiU/NiU/RiG)

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter, kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud individuellt val

Utökade kurser

Önskar du läsa någon utökad kurs kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

Ditt val gör du i Dexter via Elevportalen. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.

Du kan göra dina val under perioden:
Måndag 9 januari - söndag 4 februari 2024.

Elevmanual till Dexter (länk kommer)

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Du ska göra två val - senast 9 februari 2024.

 1. Programfördjupningsval, 200 poäng
  Inriktning Teknikvetenskap ska endast välja 100 poäng
 2. Individuellt val

Programfördjupningsval

Välj 100 poäng inför årskurs 3:

 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng (höstterminen 2023) (gäller ej inriktning Teknikvetenskap)

Välj 100 poäng inför årskurs 3:

 • Engelska 7, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Retorik, 100 poäng
 • Medieproduktion 1, 100 poäng

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer

Kursutbud individuellt val

Utökade kurser

Önskar du läsa någon utökad kurs kontaktar du din studie- och yrkesvägledare .

Så här gör du ditt val

Ditt val gör du i Dexter via Elevportalen. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Elevmanual till Dexter

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Du har totalt 200 poäng att använda till ditt individuella val. Det vanligaste är att du har 100 poäng kvar att välja inom individuellt val till årskurs 3. Om poängen som du har kvar inte stämmer i Dexter kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Så här gör du ditt val

 • Du gör valet i valmodulen Dexter (orange) som du hittar via elev.karlstad.se.
 • Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din dator.
 • Instruktioner finns i vår Elevmanual till Dexter
 • Studie- och yrkesvägledarna kommer ut i klass och gör valet med dig.
 • Valmodulen är öppen från fredag 1 december och stänger onsdag 7 februari.

Du har möjlighet att göra ett individuellt val som följer din yrkesinriktning.

Inriktning VVS

 • Energiteknik 1, 100 p
 • Energiteknik 2, 100 p (kan sökas av de som läst Energiteknik 1).

Kursutbud individuellt val

Grundläggande och särskild behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

För att få en gymnasieexamen krävs att:

 • Du läst 2 500 p
 • Du fått lägst E i minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Du fått minst E i Svenska 1, Engelska 5 samt Matematik 1a
 • Du fått minst E i 400 p av de programgemensamma kurserna
 • Ditt gymnasiearbete blivit godkänt

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har gymnasieexamen från ett nationellt program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst E i:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och Svenska 3. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. Vilken särskild behörighet som krävs är olika för olika utbildningar. Om du till exempel söker en ekonom­utbildning behöver du ofta ha läst extra matematik, utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

För vidare information, statistik med mera gå in på antagning.se Länk till annan webbplats..

Mer information

Vissa kurser ger meritpoäng när du söker till högskola eller universitet.

Individuellt val

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Det individuella valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser för eget intresse. Totalt behöver du välja 200 poäng från det utbud skolan erbjuder.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Kursutbud individuellt val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevmanual till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programfördjupning

Inför åk 3 görs ett programfördjupningsval. Du väljer mellan kurserna Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Friskvård och hälsa.

Valmodulen är öppen från 1 december till och med 13 februari. Studie- och yrkesvägledare informerar och är behjälplig gällande valet. Valet görs på elev.karlstad.se där du väljer Dexter (orange). Du loggar in på sidan med samma användarnamn och lösenord som till din dator. Instruktioner för hur du gör valet finns nedan under rubriken "Manual för valmodulen- så här gör du ditt ind. val".

Övrig information kring regler för vidare studier.

För utförlig information om examen, behörigheter, meritpoäng samt information kring hur du räknar ut ditt jämförelsetal hittar du på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida