Sjukanmälan, frånvaro och ledighet

Vi registrerar närvaro och frånvaro under lektionerna på Karlstads kommunala gymnasieskolor. Om du blir sjuk eller behöver vara ledig när det inte är lov behöver du anmäla det till skolan.

Gör en frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan exempelvis vid sjukdom kan göras antingen på webben eller via telefon.

Frånvaroanmälan på webben

Du som är vårdnadshavare eller myndig elev kan logga in med BankID på Skola24:s webbplats för att göra en frånvaroanmälan.

Här kan du också anmäla frånvaro del av dag.

Frånvaroanmälan via telefon

Frånvaroanmälan via telefon ska göras innan första lektionen samma dag.

  • För frånvaroanmälan som registreras före klockan 12.00 gäller frånvaro samma dag.
  • För frånvaroanmälan som registreras efter klockan 12.00 gäller frånvaro nästkommande dag.

Telefonnumret för sjukanmälan är 0771- 58 44 80.

Ansök om ledighet

Du som är vårdnadshavare eller myndig elev kan ansöka om ledighet på Skola24:s webbplats. Om du vill ansöka om ledighet som är utöver lov behöver du göra din ansökan senast 10 dagar före begärd ledighet.

I samband med ledighetsansökan behöver eleven också lämna in en blankett som visar att lärare kontaktats. Blanketten finns att hämta på skolan. Denna blankett ska också användas då det inte är möjligt att göra en ansökan via e-tjänsten.

Om du behöver hjälp med hur ansökan går till finns det en guide för hur du ansöker om ledighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta din skolas expedition.

Så här hanterar gymnasieskolan frånvaro och ledighet

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men du som har börjat i gymnasieskolan måste delta i undervisningen. Därför registrerar vi närvaro och frånvaro under lektionerna.

Närvaro brukar vara en av de frågor som tas upp vid utvecklingssamtalet en gång per termin. Skolan har skyldighet att rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavare samma dag som den sker. Det sker i första hand via e-post och i undantagsfall via telefon.

Lärarna rapporterar bland annat frånvaro och sen ankomst vid varje lektion. Även lektioner utan frånvaro rapporteras som en kvittens på att lektionen har ägt rum. Elevens mentor har tillgång till den samlade frånvaron för uppföljning och samtal med elever.

Om det finns en anmäld e-postadress i e-tjänsten IST Formulär skickar Skola24 automatiskt all frånvaro som är registrerad till vårdnadshavaren direkt efter rapportering av lektion. Om det saknas en e-postadress sker kontakten via telefon.

Det finns regler för ledighet och de reglerna gäller också elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan. Mentor kan besluta om ledighet för max tre dagar och vid längre ledighet beslutar rektor.

Beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Exempel på punkter som kan vara relevanta i bedömningen ser du här nedanför.

  • Frånvarons längd.
  • Elevens studiesituation.
  • Möjlighet att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven.

När du som elev blir 18 år och myndig kommer din vårdnadshavares roll automatiskt att avaktiveras i systemet. Om du vill att din vårdnadshavare ska kunna fortsätta att följa din närvaro behöver du lämna in ett samtycke. För att göra det kan du ta kontakt med din mentor.

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskolor Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

17 Juni 2024