Två glada elever i en korridor

Individuella programmen

De individuella programmen är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter just dina behov.

Om programmet

De individuella programmen utformas på ett sätt som passar just dig.

Utbildningen ger dig kun­skaper som gör att du kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Här får du kunskaper som gör det möjligt för dig att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Ämnesområden

På de individuella programmen läser du olika ämnesområden. För varje ämnesområde finns en plan som beskriver vad du ska lära dig.

Ämnesområdena är

  • estetisk verksamhet,
  • hem- och konsumentkunskap,
  • idrott och hälsa,
  • individ och samhälle,
  • natur och miljö och
  • språk och kommunikation.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att läsa på ett individuellt program? Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Andra ämnen och praktik

Behöver du mer utmaningar i dina studier kan du läsa ämnen som finns på den anpassade gymnasieskolans nationella program. Du kan även ha praktik utanför skolan. Det är din rektor som bestämmer vilka ämnen du kan läsa och om du kan ha praktik på en arbetsplats.

Sundsta-Älvkullegymnasiets entré

Välkommen till oss!

De individuella programmen läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Mer information

Har du frågor?

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

18 Juni 2024