En elev övar på att vårda en annan elev som ligger i en vårdsäng

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning med hela människan i centrum. Här får du möjlighet att bidra till människors hälsa, välmående och livskvalitet.

Programmet passar dig som

  • är intresserad av människor och deras olika behov och förutsättningar
  • gillar att hjälpa och stötta människor som du möter i din vardag
  • tycker att hälsa, vård, medicin och psykologi är viktiga och intressanta ämnen
  • vill bidra till att förbättra människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet
  • skulle vilja jobba som till exempel undersköterska, personlig assistent eller omsorgspersonal.
En elev övar på att ta blodtrycket på en annan elev

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning med hela människan i centrum.

Programmet fokuserar på människors lika värde, hälsa och livskvalitet.

Utbildningen ger dig inte bara kunskap om vård utan också om bemötande och förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet kan till exempel vara att bemöta vårdtagare på en vårdcentral, ta hand om äldre på ett äldreboende eller stötta personer med funktionsnedsättning.

Möjlighet till hjälp med körkort

På vård- och omsorgsprogrammet får du som elev möjlighet att söka stipendium på upp till 15 000 kronor för körkort till bil. Det är en stor fördel att ha körkort vid arbete inom exempelvis hemtjänsten.

För att söka stipendiet behöver du ha minst betyget E i alla kurser från årskurs 1 samt inte ogiltig frånvaro enligt CSNs regler.

Stipendiet börjar gälla från och med höstterminen 2024 för elever i årskurs 2.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på vård- och omsorgsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Tingvallagymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Öva på att ge vård

På Tingvallagymnasiet finns ett rum som liknar en riktig vårdmottagning. Här får eleverna på vård- och omsorgsprogrammet öva på olika moment inom vårdyrket, till exempel att lägga om sår och ta blodprov. Att öva i metodrummet förbereder dig som elev inför både din praktik och ditt kommande yrkesliv.

Logotyp Vård- och omsorgscollege

Ett certifierat program

Vård- och omsorgsprogrammet på Tingvallagymnasiet är certifierat av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du som elev får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Efter gymnasiet

När du har läst vård- och omsorgsprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel undersköterska, personlig assistent eller omsorgspersonal.

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.

Tingvallagymnasiet entré

Välkommen till oss!

Vård- och omsorgsprogrammet läser du på Tingvallagymnasiet.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100

Totalt

600

Ämne

Poäng

Anatomi och fysiologi 1
50
Anatomi och fysiologi 2
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
100
Gerontologi och geriatrik
100
Hälsa och sjukvård 1
100
Hälsa och sjukvård 2
100
Omvårdnad 1
100
Omvårdnad 2
100
Psykiatri 1
100
Psykiatri 2100
Psykologi 150
Samhällskunskap 1a2
50
Social omsorg 1
100
Social omsorg 2
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
100

Totalt

1400

Ämne

Poäng

Etik och människans livsvillkor100
Friskvård och hälsa eller Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100

Totalt

200

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Taggar för sidan

Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-02-28

20 Maj 2024