Karlstads Parkerings AB

Felparkeringsavgift och kontrollavgift

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns gällande kvartersmark eller gatumark kan du få en felparkeringsavgift utfärdad. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse.

Kvartersmark

Om du har parkerat på kvartersmark och av någon anledning fått en kontrollavgift och har något att invända mot den då är det parkeringsövervakaren som du ska vända dig till. Du hittar uppgifter om parkeringsövervakaren på den gula remsan du har fått på bilen.

Gatumark

Om du har parkerat på gatumark och av någon anledning fått en felparkeringsavgift och har något att invända mot den då är det polisen som du ska vända dig till. Du hittar uppgifter om det här på den gula remsan du har fått på bilen. Läs mer om felparkeringsavgift på gatumark på karlstad.se

Uppdaterad den