Parkeringsplats full med bilar
Nyheter - ParkAB

Parkeringen Klaraborg är avstängd från 10/1

Parkeringen Klaraborg är avstängd från och med 10 januari till cirka 10 februari 2022. Parkeringen stängs av på grund av grävjobb i samband med arbetet i Vikenförbindelsen.

Säkra från stora skyfall

Kommunen kommer att lägga en dagvattenledning som leder bort regn- och smältvatten från Klaraborgsviadukten norrut ut till Klarälven.

Här kan du läsa mer om arbetet kring Vikenförbindelsen.

Parkeringen stängs av igen under våren

Parkeringen Klaraborg kommer stängas av en period igen under våren. Under våren byggs den västra delen av Hamngatan om, det vill säga från trafikljusen vid bron vidare i riktning mot tågstationen. Här kommer kommunen att bygga om körfälten, skapa en ny nedfart till Klaraborgsparkeringen och bygga en ny cirkulationsplats vid korsningen Hamngatan/Grevgatan. Då kommer den delen av Hamngatan att stängas av och trafiken ledas om via Klaraborgsgatan.

Var kan jag parkera istället? 

I vår parkeringskarta kan du hitta en annan parkering som passar dig.