Karlstads Parkerings AB

Om oss

Karlstads Parkerings AB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Bolagets uppgift är att genom utvecklingsarbete i parkeringsfrågor och tillhandahållande av parkeringsanläggningar och parkeringsplatser främja en hållbar utveckling av Karlstad.

Medlem i SvePark

Vi är med i Svenska Parkeringsföreningen SvePark och följer föreningens etiska regler. Läs mer om SvePark på deras webbplats.

Avgiftsbelagda parkeringar

Karlstads Parkering AB ansvarar över de avgiftsbelagda kommunala parkeringsanläggningarna och parkeringsplatserna.

Bolagsordning

Det finns en bolagsordning för Karlstads Parkering AB. Bolagsordningen blev godkänd av kommunfullmäktige i Karlstads kommun den 26 september 2019 och fastställd av bolagsstämma i bolaget den 7 oktober 2019.

Här hittar du bolagsordningen.

Ägardirektiv

Det finns ett ägardirektiv för Karlstads Parkering AB. Ägardirektivet blev antaget av kommunfullmäktige i Karlstads kommun den 26 september 2019 och fastställda av bolagsstämma i bolaget den 7 oktober 2019.

Här hittar du ägardirektivet. 

Styrelsen

Det är Karlstads kommunfullmäktige som utser Karlstads Parkerings ABs styrelse för fyra år i taget. Styrelsen består av fem ledamöter med lika antal suppleanter.

Här hittar du de som sitter i styrelsen.

VD

Vd för bolaget är Susanne Edsgård.

Uppdaterad den