Karlstads Parkerings AB

Parkera

Det finns närmare 4 000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. Karlstads Parkering AB har hand om de avgiftsbelagda kommunala parkeringarna. 

Hitta parkering där du behöver

I vår parkeringskarta hittar du alla parkeringsområden, parkeringshus och zonindelade gatuparkeringar. I kartan har vi även markerat ut de parkeringshus och parkeringsområden i centrala Karlstad som drivs av privata aktörer. Kartan finns på vår webbplats och i appen Mitt Karlstad.

Här hittar du webbkartan över parkeringsplatser.

Lediga parkeringsplatser

För cirka 1700 av parkeringsplatserna i centrum finns det digitala vägvisningsskyltar som visar hur många lediga parkeringar det finns på de olika parkeringsanläggningarna och parkeringshusen. I vår webbkarta kan du live se hur många lediga parkeringsplatser det finns i parkeringsanläggningarna eller så kan du ladda ner appen Mitt Karlstad.

Här hittar du webbkartan över lediga parkeringsplatser. 

Ladda elbilen

Karlstads kommun har 28 laddstolpar för elbil. Det är två ladduttag på varje stolpe så därför finns det 56 laddplatser. Här hittar du information om våra laddplatser, var de finns och hur de fungerar.

Pendlarparkering

Pendlingsparkering är våra större parkeringsplatser som passar för dig som parkerar ofta och flera timmar i sträck. Parkeringarna ligger lite utanför centrum och har därför billigare parkeringsavgift. Det kan vara en parkering som passar för dig som kan kombinera din bilresa med en promenad, cykel eller buss för att ta dig till ditt slutmål. Läs mer om pendlarparkering här.

Uppdaterad den