Parkera

Betala för parkering

Hos oss är det är enkelt att betala för parkeringen och det finns flera olika sätt. Betala genom appar, telefonparkering med kort eller mynt.

Appar

Att betala parkering med en app är praktiskt och ekonomiskt. När du parkerar väljer du en parkeringstid. Om tiden inte räcker till kan du i appen när som helst förlänga tiden. Eller om tiden var onödigt lång kan du avsluta din parkering då du ska lämna parkeringen. Karlstads Parkerings AB erbjuder appbetalning genom Easypark och Parkster. Inga extra kostnader tillkommer. 

Läs mer om Easy Parks app.

Läs mer om Parksters app.

SMS eller talsvar

Du kan även betala din parkering genom SMS eller genom att ringa till talsvar. Registrera dig för tjänsten hos Parkster eller hos Easypark.

Läs mer om hur du registrerar dig på Parksters webbplats.

Ta kontakt med Easypark för att registrera dig. Du hittar deras kontaktuppgifter på deras webbplats.

Kort eller mynt

Alla parkeringsautomater är utrustade för att kunna ta emot de vanligaste bensinkorten, betalkort och kontokort. Du kan också betala med mynt på parkeringar utmed gatan. På parkeringar på kvartersmark kan du inte betala med mynt. Parkering på kvartersmark är områdesparkeringar som till exempel Älgen, Bilan, Sundstabadet och Konstapeln. Läs alltid instruktionen på automaten. Du betalar alltid i förskott i våra automater.

Om parkeringsautomaten inte fungerar felanmäl det till det telefonnummer eller smsnummer som står på automaten. Vi åtgärdar vi felet så fort vi får veta det. Tänk på att du alltid måste betala din parkeringsavgift. 

Biljettlösa parkeringsautomater

Vi uppdaterar alla parkeringsautomater på de kommunala gatumarksparkeringarna. Vi inför biljettlösa parkeringsautomater. I stället för att få ut en biljett som du lägger i bilens framruta ska du knappa in bilens registreringsnummer i parkeringsautomaten. Kommunen har över 80 parkeringsautomater på gatumark och arbetet med att uppdatera dessa beräknas pågå en bit in i 2022. Under en period kommer därför både parkeringsautomater med registreringsnummer och med biljett att vara i drift. Automaterna på kvartersmarksparkeringar som Sandgrund, Älgen, Sundsbadet uppdateras i ett senare skede. Det är en annan typ av automater på kvartersmark och det kräver andra ingrepp.

Vad händer om det inte går att betala?

Om du parkerar på våra parkeringsplatser har du en skyldighet att betala. Om inte ett betalningssätt fungerar behöver du pröva ett annat. Om inget betalningssätt fungerar behöver du välja en annan parkeringsplats.

Parkeringsavgift

Parkering kostar olika beroende på var du parkerar. Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger. Vi har ett 20-tal markparkeringsanläggningar och ett parkeringshus. Beroende på anläggningens läge är parkeringsavgiften olika. Läs mer om parkeringsavgift här.

Återbetalning av parkeringsavgift

Har du betalt parkeringsavgift i någon av Karlstads Parkerings ABs parkeringsautomater men inte fått ut någon parkeringsbiljett? Eller har det blivit fel med betalningen på något annat sätt? Använd vår e-tjänst  för att ansöka om återbetalning av parkeringsavgiften.

Du hittar e-tjänsten här. 

Du kan få hjälp av Kontaktcenter att fylla i e-tjänsten. Du når Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ibland kan pengar reserveras på ditt bankkonto trots att ditt köp av parkeringsbiljett av någon anledning misslyckats. Dessa pengar ska komma tillbaka till ditt konto automatiskt efter senast tre bankdagar, utan att du behöver ansöka om återbetalning. Har du varit med om ett misslyckat köp där pengar reserverats på ditt bankkonto? Avvakta gärna då några dagar efter misslyckat köp innan du gör en ansökan om återbetalning och säkerställ att inte pengarna redan kommit tillbaka till ditt bankkonto.

Har det blivit fel med din betalning och du har använt någon av våra leverantörer för app-betalning ska du inte använda e-tjänsten, utan istället kontakta kundtjänst hos den leverantör du har använt.

Uppdaterad den