Parkera

Parkering för motorcykel, husvagn, släp och lastbil

Här kan du läsa mer om parkering för husvagn, släp, motorcykel, moped klass 1 och lastbil. 

Parkering av husvagnar, bil- eller båtsläp

För husvagnar, bil- eller båtsläp finns det inte några reserverade platser utan du får använda dig av vanliga parkeringsplatser. Tar du upp mer än en ruta på en parkeringsplats där du måste betala avgift, ska du betala för det antalet rutor du tar upp. Om du parkerar på två rutor så måste du köpa två parkeringsbiljetter.

Parkering av motorcykel och moped klass 1

Motorcykel och moped klass 1 är fordon som ska parkeras på samma sätt som en bil. De ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om det är avgift på på parkeringen ska du betala avgift. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel eller moped klass 1 på gångbana eller trottoar. 

Parkering av lastbil

Lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 ton får parkera högst 2 timmar på gator inom tätbebyggt område. Undantaget gäller buss i beställningstrafik som får parkera på gatan under natten, mellan klockan 18.00 och klockan 09.00. Detta regleras i kommunens allmänna lokala trafikregler.

Uppdaterad den