Parkera

Parkeringstillstånd

Det finns flera typer av parkeringstillstånd, tillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för nyttoparkering, tillstånd för varustransport och tillfälligt parkeringstillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Karlstads kommun. Läs mer om hur du ansöker om tillstånd här.

Uppdaterad den