Parkera

Regler för parkering

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken. 

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

I en pdf från Transportstyrelsen kan du läsa mer om vad som gäller för att stanna och parkera.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Merparten av dessa allmänna föreskrifter gäller ofta parkering. 

Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS).

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Svensk trafikföreskriftssamling.

Felparkering

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en felparkeringsavgift. Läs mer om felparkeringavgift här. 

Uppdaterad den