Parkering

Del av parkeringen Trädgårdsgatan stängs från och med 9 januari 2023

Vi stänger en mindre del av parkeringsplatsen Trädgårdsgatan den 9 januari 2023. Då börjar etableringen där inför byggnationen av Karlstads resecentrum.

Den större delen av parkeringen är öppen tills vidare, men om du parkerar här kan det vara bra att veta att det kan damma från arbetsområdet intill.

Här hittar du tips på andra parkeringsplatser.

Om Resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum beräknas börja byggas 2023 och stå klart 2026. Läs mer om Resecentrum här.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 Mars 2024