Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flera bilar står parkerade på ett parkeringsområde

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Höjd parkeringsavgift från och med 23 januari 2023

Från och med den 23 januari justeras parkeringsavgiften på det kommunala bolaget Karlstads Parkering AB parkeringsytor, det vill säga parkeringar på kvartersmark och i parkeringshuset Gripen. Parkeringsavgiften höjs i snitt med 2 kronor per timme. På parkeringarna i Tingvallastaden höjs inte parkeringsavgiften de två första timmarna.

Bakgrunden till höjningen är att täcka de kostnader bolaget har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning samt att styra beläggningen på parkeringsområdena.

Det är styrelsen i Karlstads Parkerings AB som har tagit beslut om höjning av parkeringsavgiften. Bolaget har hand om ett 20-tal parkeringsområden på kvartersmark och parkeringshuset Gripen. Exempel på parkeringsområden är Bilan, Gamla badhuset, Sundstabadet och Konstapeln.

Parkeringsavgiften för gul, blå, grön och röd zon på parkeringar på gatumark påverkas inte av höjningen.

- Grunden för parkeringsavgiften är att den som använder parkeringsplatsen ska betala för den, inte skattebetalarna. Parkeringsavgiften ersätter parkeringsbolaget för de kostnader som vi har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning. Avgiften är även ett sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Genom en väl avvägd taxa ser vi till att det blir mer rörelse och lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som behöver det. Avgiften är ett verktyg för att för att ordna trafiken, se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads parkering AB.

Parkeringsavgiften höjs i snitt med 2 kronor per timme

Taxan höjs i snitt med 2 kronor per timme klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid är avgiften endast 2 kronor per timme. På flera av våra parkeringsytor kan du få rabatt genom att köpa dygns- eller veckobiljett.

Exempel 1: På Karolinen kostar det 10 kronor per timme klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid kostar det 2 kronor per timme.

Exempel 2: Parkeringarna i Tingvallastaden: Älgen, Bilan, Slussvakten, Gamla Badhuset, Sandgrund och Karlbergsskolan kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 14 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid kostar det 2 kronor per timme.

- I Centrumnära lägen har vi högre beläggningsgrad på parkeringen och det kostar mer att parkera där. Ställer du dig utanför centrum kostar det mindre. Vi försöker att styra bort arbetsplatspendlare från de mest centrala parkeringarna. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i stan, som butiker och restauranger. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att parkera i centrum för de som har ärenden dit, Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads parkering AB.

Sidan publicerad: 2023-01-17

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?