Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flera bilar står parkerade på ett parkeringsområde

Avgift på parkeringsplatser för rörelsehindrade på kvartersmark

Från och med den 10 juni 2024 inför Karlstads Parkering avgift på parkeringsplatser för rörelsehindrade på kvartersmark. Det gäller på parkeringsområdena Älgen, Gamla badhuset, Sandgrund, Slussvakten, Karolinen, Sundstabadet, Rosenbad och Solstaden Sportcenter. Precis som innan krävs det parkeringstillstånd för rörelsehindrad för att parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Från och med 10 juni 2024 kan du inte längre parkera avgiftsfritt på Karlstads Parkerings avgiftsbelagda parkeringar på kvartersmark med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. På kommunens gatumarksparkeringar är det fortfarande avgiftsfritt med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgift på gatumark.

- Det finns inget i lagstiftningen som säger att den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska få parkera utan avgift. Traditionellt har det varit så, framför allt på grund av att den som inte kan gå till en automat kan ha praktiska svårigheter med att betala avgift. Men med modern teknik är det möjligt att betala utan att behöva flytta på sig. Bolaget har därför valt att inom kvartersmarksparkeringar behandla kunderna lika och har därför beslutat att ta betalt på platser för rörelsehindrade. De markerade platserna för rörelsehindrade kommer självklart att vara kvar. Det förändras inte. För parkering utmed gatan där kommunen ansvar för reglerna har de valt att ha kvar avgiftsfrihet för parkering med tillstånd för rörelsehindrade. För gatumarksparkering är det lite annorlunda eftersom gatumark är allmän platsmark, säger Susanne Edsgård, VD Karlstads Parkering.

Samma parkeringsavgift som övriga parkeringsplatser

Du ser vilka parkeringsplatser som är för rörelsehindrade på skyltningen. Det är samma parkeringsavgift på parkeringsplatserna för rörelsehindrade som övriga parkeringsplatser på området.
På parkeringarna för rörelsehindrade på kvartersmark sätter vi upp skyltar med områdeskod och information om att betala med app eller sms. På de platser där det finns parkeringsautomat kan du även betala för parkeringen med kort eller swish.

Precis som innan krävs det även parkeringstillstånd för rörelsehindrad för att parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Vi lämnar informationslappar under första tiden

Karlstads Parkerings kommer till en början att ge bilar som missat att betala parkeringsavgiften en informationslapp, som informerar om att parkeringsavgift har införts. De kommer inte att få en parkeringsbot under den perioden.

Sidan publicerad: 2024-06-05

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?