Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Parkering

Parkeringen Godsmagasinet är avstängd

Parkeringen Godsmagasinet som ligger på Trädgårdsgatan stängs av vecka 26-27. Parkeringen är öppen vecka 28-30 och stängs sedan igen från och med vecka 31 till januari 2025. Parkeringen stängs av på grund av arbeten vid Resecentrum.

Var kan jag parkera i stället?

Det finns många parkeringar i centrum att välja på. I vår parkeringskarta hittar du alla parkeringsområden, parkeringshus och zonindelade gatuparkeringar. Kartan finns på vår webbplats och i appen Mitt Karlstad.

Om resecentrum

Avstängningen av parkeringen är en del i arbetet av att bygga Karlstad resecentrum. Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas 2023 och beräknas stå klart 2027. Läs mer om Resecentrum här.

Sidan publicerad: 2024-06-19

Hittade du det du sökte på sidan?