Om oss

Karlstads Parkering är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Bolagets uppgift är att genom utvecklingsarbete i parkeringsfrågor och tillhandahållande av parkeringsanläggningar och parkeringsplatser främja en hållbar utveckling av Karlstad.

Medlem i SvePark

Vi är med i Svenska Parkeringsföreningen SvePark och följer föreningens etiska regler.

Avgiftsbelagda parkeringar

Karlstads Parkering ansvarar över de avgiftsbelagda kommunala parkeringsanläggningarna och parkeringsplatserna.

Bolagsordning

Det finns en bolagsordning för Karlstads Parkering. Bolagsordningen blev godkänd av kommunfullmäktige i Karlstads kommun den 26 september 2019 och fastställd av bolagsstämma i bolaget den 7 oktober 2019.

Styrelsen

Det är Karlstads kommunfullmäktige som utser Karlstads Parkerings styrelse för fyra år i taget. Styrelsen består av fem ledamöter med lika antal suppleanter.

VD

Vd för bolaget är Susanne Edsgård.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Inom koncernen Karlstads kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du som Karlstadsbo ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Taggar för sidan

Karlstads parkerings AB

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

23 Juli 2024