Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bilmekaniker Unsplash
Unsplash

Unsplash

Luftkonditionering i fordon

För dig som vill arbeta med luftkonditioneringsutrustning i fordon utför vi utbildning och examination inför certifiering av AC.

Aktuella utbildningar

Utbildning inför nytt certifikat - Kategori V

Preparandkurs: 9 495 kr ex. moms. (inkluderar lunch och fika)

Datum:
22 - 24 april 2024

Tid
Kommer senare

Plats
Karlstad

Antal platser
Information kommer senareUtbildning samt examination inför nytt certifikat - Kategori V

För dig som vill avlägga teoretisk och praktisk examination för personcertifikat i kategori V. Du har även möjlighet att enbart göra praktisk och teoretisk examination. Karlstads teknikcenter är ett godkänt examinationscenter av Incert och examinationen sker på uppdrag av Incert. Efter godkänd examination har du möjlighet att ansöka om personcertifikat hos Incert. Länk till annan webbplats.

Ger dig kompetens för att självständigt installera, reparera, utföra läckagekontroll och underhålla luftkonditioneringsutrustning i fordon innehållande fluorerad växthusgas.

  • Grundläggande kylteknik
  • Kylprocessens uppbyggnad
  • Komponentkännedom
  • Köldmediehantering och miljöeffekter
  • Drift och underhåll
  • Service och reparationer
  • Praktiska övningar
  • Felsökningsteknik

Utbildningens längd: 3 dagar + 1 dag för examination

Gör en bokning * (obligatorisk)
Gör en bokning
Bokningen är bindande

Teoretisk prov inför nytt certifikat - Kategori V

Teoretisk prov: 2 095 kronor ex. moms.

Datum:
25 april 2024

Tid
Kommer senare

Plats
Karlstad

Antal platser
Information kommer senare

Teoretisk prov inför nytt certifikat - Kategori V

Karlstads teknikcenter är ett godkänt examinationscenter av Incert och examinationen sker på uppdrag av Incert. Efter godkänd examination har du möjlighet att ansöka om personcertifikat hos Incert. Länk till annan webbplats.

Gör en bokning * (obligatorisk)
Gör en bokning
Bokningen är bindande

Praktisk examination inför nytt certifikat - Kategori V

Praktisk examination: 2 095 kronor exklusive moms.

Datum:
25 april 2024

Tid
Kommer senare

Plats
Karlstad

Antal platser
Information kommer senare

Praktisk examination inför nytt certifikat - Kategori V

Karlstads teknikcenter är ett godkänt examinationscenter av Incert och examinationen sker på uppdrag av Incert. Efter godkänd examination har du möjlighet att ansöka om personcertifikat hos Incert. Länk till annan webbplats.

Gör en bokning * (obligatorisk)
Gör en bokning
Bokningen är bindande

För dig som fordonsmekaniker som ska arbeta med AC-system i fordon under certifierad arbetsledare. Vi utför utbildningen på uppdrag av Incert.

Utbildningens längd: 2 dagar.

Pris: 4 995 kronor exklusive moms (inkluderar lunch och fika).

Efter avslutad utbildning får du av oss ett diplom som visar att du ditt deltagit i utbildningen. Därefter ansöker du hos Incert för att erhålla ett formellt intyg. Länk till annan webbplats.

Utbildning samt prov inför förnyat certifikat - Kategori V

För dig som behöver förnya ditt certifikat i kategori V.

Utbildningens längd: 1 dag uppdelad på 2 pass, varav prov på eftermiddagen.

Pris: 2 400 kronor exklusive moms (inklusive lunch och fika) + förnyelseprov 2 095 kronor exklusive moms.

Kontakt

Hör av dig till mig om har frågor eller vill boka en utbildning för din personal. Vid bokning av utbildning behöver du som chef ange kontakt- och personuppgifter till deltagarna.


Magnus Dieserud

Utbildningsledare/lärare

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du det du sökte på sidan?