TE4 Design och produktutveckling

TE4 Design och produktutveckling är för dig som vill arbeta kreativt med industriell design och konstruktion. Här får du kunskaper och färdigheter inom designprocessen, CAD och konstruktionsteknik.

Utbildningen passar dig som

 • har en examen från Teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling eller motsvarande förkunskaper
 • har ett intresse för design, formgivning, konstruktion och produktion.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
1 år

Studietakt:
Heltid

Praktik:
10 veckor

Start:
Augusti 2023

Ansökningsstatus:
Öppen för sen ansökan

Yrkesroller efter examen

 • CAD-konstruktör
 • formgivare
 • konstruktör
 • produktutvecklare
 • prototypframtagare

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs det att du har en examen från Teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling eller motsvarande förkunskaper.

Du kan söka utbildningen fram till och med det år du fyller 22.

Platser

Vi tar emot 15 studerande på utbildningen.


Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i tio veckor under det som kallas för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

 • CAD
 • certifikat heta arbeten
 • certifikat SolidWorks
 • industriell design
 • konstruktionsteknik
 • materialteknik
 • truckkort

Kursplan

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

CAD – specialisering

100

Industriell design 1

100

Industriella
produktionsmetoder 1

100

Konstruktionsteknik

100

Materialteknik

100

Produktionsfilosofi 1

100

Gymnasieingenjören
i praktiken

200

Examensarbete

100

APL

10 veckor


Samarbete med näringslivet

Utbildningen är en certifierad och kvalitetssäkrad Teknikcollege-utbildning. Det innebär att utbildningen sker i nära samarbete med regionens teknikföretag som är med och påverkar utbildningens innehåll i ett programråd. Det leder till att du som studerande får rätt kunskaper och färdigheter inför framtida yrkesliv.

Företag med representanter i programrådet

 • Afry
 • Aston Harald
 • Billerud
 • Dana Nordiska Kardan
 • Goodtech Solutions
 • RUAG (Norma)
 • RZ Zampart
 • Stora Enso
 • Thermia
 • Uddeholm
 • Volvo CE

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsansvarige om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Per Eklund

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Utbildningsansvarig

Taggar för sidan

Gymnasieskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

29 Maj 2024