”Jag vill jobba med design och konstruktion”

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Ida Buhr läser gymnasieingenjörsutbildningen TE4 med design och produktutveckling som profil och har siktet inställt på att arbeta inom design och konstruktion.

– Stora fördelen med att läsa till gymnasieingenjör är att det bara är ett år extra efter gymnasiet och att utbildningen skräddarsys utifrån den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Det gör oss attraktiva när vi tagit examen, säger Ida Buhr, studerande på gymnasieingenjörsutbildningen TE4.

Som studerande på teknikprogrammet finns det möjlighet att läsa ett extra år efter studenten för att få en gymnasieingenjörsexamen. En utbildning som har stark samverkan med näringslivet och som erbjuder elva veckors praktik där de studerande ges möjligheten att testa på sina drömjobb. Under utbildningen finns det möjlighet till praktik eller studieutbyte utomlands genom Erasmus+.

– Jag valde att ha båda praktikperioderna på Invencon som är en innovativ konsult- och produktutvecklingsföretag som dels hjälper industrin med ingenjörskompetens, dels innovatörer och entreprenörer att förverkliga sina idéer. Bland annat har de designat och framställt Ganterud som är ett hjälpmedel till lyftkranar och mjölkersättningsmaskinen Diluo, säger Ida.

Praktisk utbildning

Utbildningen sker i nära samarbete med regionens teknikföretag och fokuserar på de praktiska momenten varvat med teoretiska ämnen inom området.

– Vi får göra många praktiska moment som knyter an till det teoretiska, vilket är väldigt kul och givande. Rätt nyligen tog vi fram en ficklampa som ett examensarbete, från idé till färdig produkt. Vi fick börja med att ta fram en skiss, som sedan blev en CAD-modell och därefter en utskrift i vår 3D-printer och slutligen skapa en färdig produkt, säger Ida.

Som tillägg på de praktiska momenten rustas de studerande med kompetens och certifikat som efterfrågas av yrkeslivet.

– Vi har bland annat tagit truckkörkort och certifikat i SolidWorks som är CAD-programmet vi använder. Vi blir liksom rustade för yrkeslivet, vilket känns väldigt tryggt. Jag skulle rekommendera alla att gå den här utbildningen, säger Ida.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024