Barnspecialicerad undersköterska

Barnspecialiserad undersköterska

Distansutbildningen passar dig som redan är utbildad undersköterska och vill vidareutveckla dig. Som examinerad kan du arbeta med barnsjukvård, neonatalvård eller barn med funktionsnedsättningar. I arbetet stöttar du barn, anhöriga och närstående.

Missade du att ansöka?

Ansökan stäng men öppnar igen i februari 2025. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när vi öppnar för ansökan.

Utbildningen passar dig som

 • Är självgående och har självdisciplin i dina studier.
 • Är utbildad undersköterska.
 • Har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.
 • Gillar att arbeta med barn och unga.
 • Är driven och engagerad.

Studieform
Distans

Längd
1 år

Studietakt
Heltid

LIA/Praktik
6 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Ansökan stängde 1 maj

Porträttbild på student

”Det var ett naturligt nästa steg i min kunskapsutveckling”

Jari Mäki hade alltid drömt om att arbeta med barn och valde därför att söka utbildningen och att plugga under tiden han arbetade.

– Jag har alltid velat arbeta med barn och så fick jag jobb på barnavdelningen i Örebro, men har även alltid känt att jag vill specialisera mig på barn och sjukdomar.

När jag kom in på utbildningen hade jag en dialog med min chef och vi kom överens om att jag skulle försöka studera och jobba samtidigt. Något som funkade väldigt bra för mig. Det var ett naturligt nästa steg i min kunskapsutveckling, säger Jari.

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på en arbetsplats inom branschen i 6 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv. LIA:n kan göras på exempelvis korttidsboende, barnavdelning, neonantalvård, särskola eller som personlig assistent.

Du bör själv vara aktiv i sökandet av LIA, men du får också tips och hjälp till kontakter. Vi garanterar att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. Det är viktigt att LIA-platsen är godkänd av utbildningsledaren och att den kan erbjuda relevanta arbetsuppgifter.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i

 • barns utveckling och utsatthet
 • funktionsnedsättningar
 • kommunikation
 • neonatalogi
 • pedagogik
 • sjukdomstillstånd.

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.


Kurs

Poäng

Hälsa och
livsvillkor

20

Barn och
ungas utveckling

20

Funktionsnedsättning

35

Kommunikation och
pedagogiska metoder

20

Barns och
ungas utsatthet

20

Neonatologi

10

LIA

30

Barn- och
ungdomssjukvård

25

Examensarbete

10

Dokumentation
och kvalitetssäkring

10

Totalt

200

Hälsa och livsvillkor, 20 yhp

Kunskap om hur risk- och friskfaktorer påverkar barn och ungas hälsa samt kunskaper om hälsa och livsvillkor i det mångkulturella samhället, samt färdigheter i etiskt och professionellt förhållningssätt.

Barn och ungas utveckling, 20 yhp

Kursen ger ökad och fördjupad förståelse för barn och ungas fysiska, psykiska och sociala utveckling, från fosterstadium upp till arton års ålder.

Funktionsnedsättning, 35 yhp

Fördjupade kunskaper om funktionsnedsättning hos barn och unga samt specifik omvårdnad av barn/unga med funktionsnedsättning.

Kommunikation och pedagogiska metoder, 20 yhp

Fördjupade kunskaper om kommunikation och pedagogiska metoder. Kursen ska även ge bredare kunskaper om att kommunicera och reflektera på engelska.

Barns och ungas utsatthet, 20 yhp

Fördjupade kunskaper om barn och ungas utsatthet i samband med våld och övergrepp samt erhålla en handlingsberedskap i förekommande fall. Kursen ska även ge breddade kunskaper om FN:s barnkonvention, NOBAB-standard samt aktuell lagstiftning.

Neonatologi, 10 yhp

Kunskap i omvårdnad av det friska nyfödda barnet och den specifika omvårdnaden av det prematura barnet/ det sjuka nyfödda barnet samt kunskaper om nutrition av prematura och nyfödda barn.

LIA, 30 yhp

Kunna identifiera barn och ungas behov, planera, genomföra och utvärdera arbetet i ett teamarbete inom omsorg om barn/unga med funktions-nedsättning.

Barn- och ungdomssjukvård, 25 yhp

Målet med kursen är att den ska leda till en handlingsberedskap i att möta svårt sjuka barn/unga och deras familjer. Kursen ska ge fördjupade kunskaper i att ge barn och unga professionell palliativ omvårdnad samt omvårdnad vid livets slutskede.

Examensarbete, 10 yhp

Planera, utföra och utvärdera ett självständigt arbete inom ett arbets- eller studieområde.

Dokumentation och kvalitetssäkring, 10 yhp

Kunskap att sätta upp mål, genomföra och följa upp utifrån den enskildes förutsättningar till delaktighet och inflytande för att uppnå största möjliga självbestämmande.

Att studera på distans

När du väl bestämt dig för att studera ska inte avstånd eller plats vara ett hinder. Att studera på distans kräver en hel del självdisciplin och du ska tycka om att ta mycket eget ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och för att hålla dig uppdaterad på schemat. Kraven under en distansutbildning är lika höga som under en vanlig platsbunden utbildning.

Förutsättningar du behöver för att kunna delta i distansstudier:

 • tillgång till dator
 • bra internetuppkoppling
 • webbkamera
 • headset

Vi använder Itslearning som gemensam lärplattform, där läggs uppgifter och material ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Åtta närträffar

Utbildningen har åtta obligatoriska träffar i Karlstad under året, vilka varar i två till tre dagar. Träffarna innehåller olika föreläsningar, seminarier, provtillfällen och grupparbeten.

Dagarna kan bli ganska intensiva så om du bor långt från Karlstad kan det vara nödvändigt att boka rum för övernattning.

Lärarledd tid

Varje vecka har du tillgång till sex timmar lärarledd tid via Microsoft Teams. Det innebär att du genomför föreläsningar, seminarier, handledning, genomgångar med mera vid tre fasta tidpunkter varje vecka. Du får tillgång till kursmaterialet via Itslearning och det är där du lämnar in dina uppgifter och hemtentamen.

Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha:

 • gymnasieexamen från vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
 • relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorg motsvarande minst ett års heltidsarbete, inom de senaste 5 åren och
 • godkända betyg (E/G) i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:
  • Engelska 5
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p


Du behöver även kunna styrka att du har arbetslivserfarenhet genom ett tjänstgöringsintyg. I tjänstgöringsintyget ska start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgå, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå. Det räcker alltså inte att skicka in ett anställningsavtal.

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov, vilket i år kommer ske digitalt på distans.

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Hör gärna av dig

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig vår utbildningsledare.

Helena Nordling Backman

Utbildningsledare

Taggar för sidan

Yrkeshögskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

18 Juli 2024