Industrirörtekniker

Utbildningen passar dig som har intresse för hantverk, svets och rörmontage. Här får du möjligheten att arbeta med nybyggnad och reparationer av processledningar som förser stora som små industrier med vätskor och gaser i deras tillverkning.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är praktiskt lagd och noggrann
 • har hantverksskicklighet
 • är villig att resa under och efter utbildningen
 • gillar ett flexibelt arbete.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik/LIA:
20 veckor

Start:
Augusti 2024

Ansökningsstatus:
Öppnar 26 februari

Vad gör en industrirörtekniker?

Som industrirörtekniker arbetar du med nybyggnad och reparationer av processledningar som förser stora som små industrier med vätskor och gaser i deras tillverkning. Du har möjlighet att få ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik och det finns möjlighet till arbete på resande fot.

Yrkesroller efter examen

 • industrirörmontör
 • industrirörtekniker
 • rörsvetsare

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Du ska vara öppen för att resa under LIA-perioderna då många företag inom branschen även finns utanför Karlstads kommun.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • branschspecifika regler
 • kvalitetsmedvetenhet
 • ritteknik
 • rörmontering
 • svetsning
 • svetsteknologi

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Branschkunskap

15

Grundläggande
montageteknik

45

Grundläggande
svetsteknik

45

Montageteknik

20

Svetsteknik MIG/MAG

10

Svetsteknik MMA

40

Svetsteknik TIG

30

Svetsteknologi

15

Arbetsmiljö och säkerhet

10

Energi och systemkunskap

15

Engelska för tekniker

10

Projektmetodik och
dokumentation

15

Ritteknik

20

LIA 1

25

LIA 2

25

LIA 3

25

LIA 4

25

Examensarbete

10

Totalt

400

Branschkunskap, 15 yhp

Målet för kursen är att de studerande ska ges kunskap och förståelse om grunderna inom det egna samt angränsande arbetsområdet. De studerande ska även ges utbildning i de branschspecifika behörighetskurser som krävs på arbetsplatser. Efter kursen ska de studerande känna till facktermer som är relevanta och ha en grundkunskap som krävs i utbildningen.

Grundläggande montageteknik, 45 yhp

Målet med kursen är att de studerande ska lära sig att använda verktyg, hjälpmedel samt utföra enklare montage utifrån ett ritningsunderlag. Kursen ger även en teoretisk grund till de matematiska beräkningar som används inom yrket. De studerande ska efter genomförd kurs kunna arbeta säkert och organisera sin arbetsplats på ett för uppgiften lämpligt sätt samt sköta om utrustningen som används. De ska även han kunskapen som krävs för att kunna mäta korrekt och utföra enklare montageövningar.

Grundläggande svetsteknik, 45 yhp

Målet med kursen är att de studerande, med utgångspunkt ur säker arbetsmiljö, ska kunna svetsa grundövningarna med svetsmetoderna TIG, MMA och MIG/MAG samt koppla ihop maskinerna och utföra en enkel felsökning. Efter genomförd kurs ska de studerande även ha kunskap om svetsmaskinernas funktioner och vilka parametrar som styr svetsprocessen. De studerande ska också få kunskap om hur ljusbågen bildas och hur materialöverföringen sker samt förstå grundläggande svetstermer.

Montageteknik, 20 yhp

Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper i att utifrån ett ritningsunderlag montera rörsystem och lära sig vikten av väl utfört förarbete och hur man organiserar sin arbetsplats. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper om montage av sekundär- och primärsupport och hur dessa monteras på ett korrekt sätt. De studerande ska lära sig praktisk tillämpning av ritteknik och få en djupare förståelse för hur användandet av trigonometriska funktioner underlättar arbetet och hur man på ett genomarbetat sätt använder sig av plushöjder samt koordinater. Kursen ska även ge kunskap om praktisk verktygshantering.

Svetsteknik MIG/MAG, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper inom MIG/MAG-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål i olegerat material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under som efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Svetsteknik MMA, 40 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom MMA-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål och rör i olegerat-, låglegerat samt rostfritt material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under och efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Svetsteknik TIG, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom TIG-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål och rör i olegerat-, låglegerat samt rostfritt material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under och efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs samt hur företagen hanterar frågor runt arbetsmiljö, säkerhet och skydd. Vidare ska den studerande få kunskap om elsäkerhet samt de rutiner och klassningar som kan förekomma inom aktuella delar av branschen. Kursen bedrivs parallellt med de praktiska verkstadslektionerna så de studerande får både praktisk och teoretisk tillämpning av sina kunskaper.

Energi och systemkunskap, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om uppbyggnaden av energitekniska anläggningar och processindustrin samt funktionen hos dess förekommande system och komponenter. Kursen ska även utveckla förmågan till problemlösning och alternativa lösningar vad gäller energiproduktion och miljö. Vidare ska kursen ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos VVS-anläggningar samt grundläggande kunskaper i installation och underhåll av dessa.

Engelska för tekniker, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om den tekniska vokabulär som används inom branschen. Den ska även ge kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer och tekniska beskrivningar i tal och skrift.

Projektmetodik och dokumentation, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter i hur man dokumenterar utfört arbete, läser, skriver och presenterar tekniska beskrivningar. Den studerande ska även få kunskaper om, samt skapa förståelse för hur man arbetar och samarbetar i projekt. Kursen ger även en introduktion i projektekonomi och kunskap om hur ett företag är uppbyggt. Kursen ska vara branschanpassad för att ge den studerande direkt tillämpbara kunskaper.

Ritteknik, 20 yhp

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper inom ritteknik och tekniska beskrivningar samt monteringsanvisningar och flödesschema. Kursen ska även ge kunskaper i måttsättning samt betydelsen av plushöjder och koordinater. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i de olika rörstandarder som förekommer inom yrkesområdet. Vidare ska kursen ge förståelse för datorbaserad ritteknik och hur ett ritningsunderlag tas fram med tillämpning på något av de CAD-program som används inom branschen.

LIA 1, 25 yhp

Målet med kursen är att ge den studerande kännedom om säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Den studerande ska även få kunskap om vilka maskiner som förekommer inom yrket samt lära sig att använda dessa på ett säkert sätt. Den studerande ska också få en branschintroduktion så man vet vad som krävs av inom yrket.

LIA 2, 25 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om vilka svets eller montagemetoder som tillämpas i aktuell tillverkning samt lära sig tillämpa grundläggande ritteknik och/eller arbeta efter muntliga instruktioner.

LIA 3, 25 yhp

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap i praktisk tillämpning av svetsning eller montage. Den studerande ska även få arbetsplatsrelevant kunskap om LIA-företagets förekommande dokumentation och företagets kvalitetsnivåer.

LIA 4, 25 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om förekommande arbetsmoment, vilka metoder som används och hur man går till väga när man planerar ett arbete.

Examensarbete, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ett yrkesrelevant område. Det ska vara ett självständigt arbete i projektform som redovisas muntligt och skriftligt.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Urval och platser

Urvalet sker genom ett antagningsprov. Vid lika poäng avgör betyget i matematik.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • Assemblin VS AB
 • Bravida Karlstad Processrör
 • Caverion
 • Empe rör
 • RLT
 • Valmet
 • Zetterströms Rostfria AB

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Staffan Hörnell

Utbildningsledare

Taggar för sidan

Yrkeshögskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

26 Februari 2024