Kvinna som har läst industrirörtekniker och svetsar

Industrirörtekniker

Utbildningen passar dig som har intresse för hantverk, svets och rörmontage. Här får du möjligheten att arbeta med nybyggnad och reparationer av processledningar – avancerade rörsystem som förser exempelvis sjukhus och industrier med vätskor och gaser.

Missade du att ansöka?

Ansökan stängde 19 maj. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss om vi öppnar för sen ansökan.

I korthet

 • Efter examen kan du arbeta med kvalificerade montörsarbeten inklusive svetsning på till exempel sjukhus, pappersbruk, fjärrvärmeverk, kärnkraftverk eller inom tillverkningsindustrin.
 • Utbildningen passar dig som är är villig att resa under och efter utbildningen, hantverksskicklig och vill ha ett flexibelt yrke med inslag av både teori och praktik.
 • Flera branschföretag sitter i ledningsgruppen och hjälper till att planera den så den alltid är relevant.
 • Efterfrågan på industrirörtekniker är mycket stor och nästan alla får jobb efteråt, vissa redan under studietiden.
 • Mycket praktik vilket ger dig bra erfarenheter och kontakt med arbetsgivare redan under utbildningen.

Studieform
Platsbunden

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik/LIA
20 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Ansökan stänger 19 maj

Elever som skrattar och studerar till produktionstekniker med inriktning mot elektronik

Ett kreativt hantverksyrke för tekniska problemlösare

Som industrirörtekniker har du möjlighet att få ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik och det finns möjlighet till arbete på resande fot.

Som industrirörtekniker jobbar du med montering och svetsning av rör som utsätts för höga tryck. Detta ställer stora krav på hantverksskicklighet, noggrannhet och inte minst säkerhetstänkande.

Att känna till olika regelverk och standarder är därför en viktig del i utbildningen. Likaså den isometriska (3D) ritningsläsningen som förekommer inom branschen.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Nybyggnad och reparationer av processledningar, det vill säga avancerade rörsystem som transporterar fjärrvärme, fjärrkyla, olja, och olika typer av gaser och syror.
 • Svetsning i olika material samt tillverkning av olika fästanordningar.
 • Felsökningar och teknisk problemlösning samt praktiska tillämpningar av olika regelverk och branschstandarder.

Yrkesroller

 • Industrirörtekniker, industrirörmontör.
 • Byggnadssmed, svetsare,och byggnadssmide.
 • Rörmontör, rörsvetsare, montör.
Elev som har praktik i en butik visar en kudde för en kund

”Det är aldrig för sent att byta bransch”

Marie Brorsson tog tjänstledigt från sitt jobb på Systembolaget för att utbilda sig till industrirörtekniker genom en yrkeshögskoleutbildning.

- Det är aldrig för sent att byta bransch och en yrkeshögskoleutbildning har verkligen rätt förutsättningar för att kunna göra det på kort tid. Förutom att jag är intresserad av montage och svets så ville jag starta en utbildning som i slutändan genererade i ett jobb

- Under första LIA:n hade jag kanske inte jättemycket kunskap med mig ut till företaget men nu känner jag mig mer självsäker och känner att det var värdefullt och lärorikt. Jag har fått med mig många tips och trix som jag har fortsatt användning för i skolan och fortsatt i yrkeslivet, säger Marie Brorsson, studerande på programmet industrirörtekniker.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • Assemblin VS AB
 • Bravida Karlstad Processrör
 • Caverion
 • Empe rör
 • RLT
 • Valmet
 • Zetterströms Rostfria AB

Kurser och innehåll

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen.

Du får bland annat kunskap i:

 • Branschspecifika regler
 • Kvalitetsmedvetenhet
 • Ritteknik och rörmontering
 • Svetsning och svetsteknologi

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Du ska vara öppen för att resa under LIA-perioderna då många företag inom branschen även finns utanför Karlstads kommun.

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Branschkunskap

15

Grundläggande
montageteknik

45

Grundläggande
svetsteknik

45

Montageteknik

20

Svetsteknik MIG/MAG

10

Svetsteknik MMA

40

Svetsteknik TIG

30

Svetsteknologi

15

Arbetsmiljö och säkerhet

10

Energi och systemkunskap

15

Engelska för tekniker

10

Projektmetodik och
dokumentation

15

Ritteknik

20

LIA 1

25

LIA 2

25

LIA 3

25

LIA 4

25

Examensarbete

10

Totalt

400

Branschkunskap, 15 yhp

Målet för kursen är att de studerande ska ges kunskap och förståelse om grunderna inom det egna samt angränsande arbetsområdet. De studerande ska även ges utbildning i de branschspecifika behörighetskurser som krävs på arbetsplatser. Efter kursen ska de studerande känna till facktermer som är relevanta och ha en grundkunskap som krävs i utbildningen.

Grundläggande montageteknik, 45 yhp

Målet med kursen är att de studerande ska lära sig att använda verktyg, hjälpmedel samt utföra enklare montage utifrån ett ritningsunderlag. Kursen ger även en teoretisk grund till de matematiska beräkningar som används inom yrket. De studerande ska efter genomförd kurs kunna arbeta säkert och organisera sin arbetsplats på ett för uppgiften lämpligt sätt samt sköta om utrustningen som används. De ska även han kunskapen som krävs för att kunna mäta korrekt och utföra enklare montageövningar.

Grundläggande svetsteknik, 45 yhp

Målet med kursen är att de studerande, med utgångspunkt ur säker arbetsmiljö, ska kunna svetsa grundövningarna med svetsmetoderna TIG, MMA och MIG/MAG samt koppla ihop maskinerna och utföra en enkel felsökning. Efter genomförd kurs ska de studerande även ha kunskap om svetsmaskinernas funktioner och vilka parametrar som styr svetsprocessen. De studerande ska också få kunskap om hur ljusbågen bildas och hur materialöverföringen sker samt förstå grundläggande svetstermer.

Montageteknik, 20 yhp

Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper i att utifrån ett ritningsunderlag montera rörsystem och lära sig vikten av väl utfört förarbete och hur man organiserar sin arbetsplats. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper om montage av sekundär- och primärsupport och hur dessa monteras på ett korrekt sätt. De studerande ska lära sig praktisk tillämpning av ritteknik och få en djupare förståelse för hur användandet av trigonometriska funktioner underlättar arbetet och hur man på ett genomarbetat sätt använder sig av plushöjder samt koordinater. Kursen ska även ge kunskap om praktisk verktygshantering.

Svetsteknik MIG/MAG, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper inom MIG/MAG-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål i olegerat material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under som efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Svetsteknik MMA, 40 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom MMA-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål och rör i olegerat-, låglegerat samt rostfritt material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under och efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Svetsteknik TIG, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom TIG-svetsning. Fokus är praktisk svetsning av plattstål och rör i olegerat-, låglegerat samt rostfritt material. Den studerande ska utveckla sina kunskaper i svetsteknologi och svetsterminologi för att i sin tur kunna ta relevanta beslut om svetsens- och fogens utformning för att uppfylla ställda kvalitetskrav. Den studerande ska tillämpa sina kunskaper om olika tillsatsmaterials egenskaper och hur legeringsämnen i grund och tillsatsmaterial påverkar resultatet av den svetsade produkten. Den studerande ska utveckla sina kunskaper om värmepåverkan och metoder för att kunna förhindra svetsdeformationer som kan uppstå under och efter svetsningen. Den här kursen har sitt fokus i teoretiska kunskaper som sammankopplas med praktiska moment.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs samt hur företagen hanterar frågor runt arbetsmiljö, säkerhet och skydd. Vidare ska den studerande få kunskap om elsäkerhet samt de rutiner och klassningar som kan förekomma inom aktuella delar av branschen. Kursen bedrivs parallellt med de praktiska verkstadslektionerna så de studerande får både praktisk och teoretisk tillämpning av sina kunskaper.

Energi och systemkunskap, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om uppbyggnaden av energitekniska anläggningar och processindustrin samt funktionen hos dess förekommande system och komponenter. Kursen ska även utveckla förmågan till problemlösning och alternativa lösningar vad gäller energiproduktion och miljö. Vidare ska kursen ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos VVS-anläggningar samt grundläggande kunskaper i installation och underhåll av dessa.

Engelska för tekniker, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om den tekniska vokabulär som används inom branschen. Den ska även ge kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer och tekniska beskrivningar i tal och skrift.

Projektmetodik och dokumentation, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter i hur man dokumenterar utfört arbete, läser, skriver och presenterar tekniska beskrivningar. Den studerande ska även få kunskaper om, samt skapa förståelse för hur man arbetar och samarbetar i projekt. Kursen ger även en introduktion i projektekonomi och kunskap om hur ett företag är uppbyggt. Kursen ska vara branschanpassad för att ge den studerande direkt tillämpbara kunskaper.

Ritteknik, 20 yhp

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper inom ritteknik och tekniska beskrivningar samt monteringsanvisningar och flödesschema. Kursen ska även ge kunskaper i måttsättning samt betydelsen av plushöjder och koordinater. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i de olika rörstandarder som förekommer inom yrkesområdet. Vidare ska kursen ge förståelse för datorbaserad ritteknik och hur ett ritningsunderlag tas fram med tillämpning på något av de CAD-program som används inom branschen.

LIA 1, 25 yhp

Målet med kursen är att ge den studerande kännedom om säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Den studerande ska även få kunskap om vilka maskiner som förekommer inom yrket samt lära sig att använda dessa på ett säkert sätt. Den studerande ska också få en branschintroduktion så man vet vad som krävs av inom yrket.

LIA 2, 25 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om vilka svets eller montagemetoder som tillämpas i aktuell tillverkning samt lära sig tillämpa grundläggande ritteknik och/eller arbeta efter muntliga instruktioner.

LIA 3, 25 yhp

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap i praktisk tillämpning av svetsning eller montage. Den studerande ska även få arbetsplatsrelevant kunskap om LIA-företagets förekommande dokumentation och företagets kvalitetsnivåer.

LIA 4, 25 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om förekommande arbetsmoment, vilka metoder som används och hur man går till väga när man planerar ett arbete.

Examensarbete, 10 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ett yrkesrelevant område. Det ska vara ett självständigt arbete i projektform som redovisas muntligt och skriftligt.

Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Urvalet sker genom ett antagningsprov. Vid lika poäng avgör betyget i matematik.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

Hör gärna av dig

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig vår utbildningsledare.

Staffan Hörnell

Utbildningsledare

Taggar för sidan

Yrkeshögskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

15 Juni 2024