"Vi behöver fler utbildade trafiklärare i samhället"

Kvinna framför en bil

Gunilla Fisk är trafikskoleägare och har 36 års erfarenhet inom branschen. Hon ser ett stort behov av fler trafiklärare för att Sverige ska kunna sträva mot nollvisionen. Visionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.

– Det är viktigt att vi får fler trafiksäkra trafikanter som kan förstå hur viktigt det är med hänsyn, attityder och trafikregler som ska följas. Där spelar vi som trafiklärare en viktig roll. Fler trafiklärare är därför en vinst för hela samhället, säger Gunilla Fisk, trafikskoleägare.

Som trafiklärare får du möjligheten att arbeta i en kraftigt växande bransch där du bidrar till säkrare förare i samhället. Programmet som ges på Karlstads teknikcenter innefattar 1,5 års studier med kurser inom bland annat trafikpsykologi, yrkespedagogik, miljö, fordons- och trafiksäkerhet. Efter avklarad utbildning finns det goda möjligheter till arbete.

– Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor och att du ser varje individs behov. Att vara pedagogisk, social och ha ett gott tålamod är en förutsättning för att bli en bra trafiklärare, säger Gunilla.

Som trafiklärare undervisar man oftast i bilen, men även i teorisal där man bland annat håller i handledarutbildningar och riskutbildningar om risker med alkohol, trötthet och halka kopplat till handlandet som förare.

– Det är enorm glädje som infinner sig när en elev man följt från början till slut har avklarat sitt körprov. Att vara trafiklärare är ett oroligt roligt yrke, där man ständigt utvecklas, säger Gunilla.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

15 Juni 2024