Vårdadministratörer

Medicinsk vårdadministratör

Vårdadministratör passar dig som har datorvana, är bra på att kommunicera och har ett intresse för människor. Här lär du dig administration inom hälso- och sjukvård.

För dig som

 • Gillar att varva praktik och teori.
 • Är duktig på att kommunicera i det svenska språket både i tal och skrift.
 • Är noggrann och social.
 • Har datorvana.

Studieform
Hybrid

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik
20 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Öppnar den 26 februari

Elever som skrattar och studerar till produktionstekniker med inriktning mot elektronik

Vad gör en medicinsk vårdadministratör

Som vårdadministratör kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.

I ledningsgruppen för utbildningen sitter Region Värmland. "Som en av länets största arbetsgivare är Region Värmland i ständigt behov av kompetenta medarbetare, och detta gäller även yrket vårdadministratör.

Utbildningen till vårdadministratör är en förutsättning för att vi ska kunna täcka behovet på både lång och kort sikt. Jag är oerhört glad över vårt nära samarbete med utbildningen. Vi har stora möjligheter att påverka innehållet, vilket har bidragit till att de nyutbildade vårdadministratörerna är väl förberedda för yrket när de kommer ut till oss i arbetslivet” Ida Rådman, verksamhetschef, Region Värmland.

Yrkesroller

 • Vårdadministratör
 • Medicinsk vårdadministratör
 • Medicinsk sekreterare
 • Läkarsekreterare
 • Forskningssekreterare

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Arkivering
 • Diagnos- och åtgärdskodning
 • Medicinsk terminologi
 • Patientrelaterad dokumentation
 • Vårdjuridik
Medicinsk sekreterare

”Jag valde att byta bransch efter 25 år”

Efter 25 år i turistbranschen kände Sophie Linder att det var dags att testa på något nytt och sökte programmet vårdadministratör på Karlstads teknikcenter. Ett val som hon inte ångrar.

– Det kändes som ett stort steg att säga upp mig från ett fast jobb, för jag trivdes verkligen, men jag hade en längtan att testa på något nytt efter att mina barn växt upp. Jag är otroligt nöjd över mitt val av utbildning, säger Sophie Linder.

– LIA-perioderna är otroligt lärorika och ger en mycket arbetslivserfarenhet redan under utbildningen. Förutom att det är väldigt kul att få utöva sina kunskaper i arbetslivet, så knyter man värdefulla kontakter för framtiden.

Samarbete med arbetsgivare

Utbildningen sker i nära samarbete med representanter från region och kommun. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Representanter i ledningsgruppen

 • Region Värmland

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

35

Diagnosklassificering

25

Medicinsk terminologi och skrivregler

45

Vårdrelaterad juridik

30

IT och E-hälsa

30

Bemötande och kommunikation

25

Vårdens organisation och verksamhet

20

Administration och hantering av allmän handling

15

Medicinsk dokumentation

25

Administration och ekonomi

25

LIA 1

30

LIA 2

35

LIA 3

35

Examensarbete

25

Totalt

400


Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 35 yhp

Kursen ger den studerande nödvändig teoretisk grund för att kunna kvalitetssäkra medicinsk dokumentation samt bidra till att hindra smittspridning inom vården.

Diagnosklassificering, 25 yhp

Den studerande lär sig klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård. Utöver det får den studerande förståelse för betydelsen av diagnoskodningen i ett större sammanhang sett till verksamhetens ekonomi och kvalitetsarbete.

Medicinsk terminologi och skrivregler, 45 yhp

Kursen tar upp medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer.

Vårdrelaterad juridik, 30 yhp

Kursen behandlar författningar och riktlinjer som styr den medicinska vårdadministratörens arbete. I fokus står regelverket som styr hälso- och sjukvården och medicinsk dokumentation men även regler om diarieföring och arkivering ingår i kursen.

IT och e-hälsa, 30 yhp

Kursen ger den studerande möjlighet att använda den teknik som finns tillgänglig för medicinska vårdadministratörer samt att använda de digitala system som finns inom vården.

Bemötande och kommunikation, 25 yhp

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Vårdens organisation och verksamhet, 20 yhp

Kursen tar upp hur vården i Sverige är organiserad.

Administration och hantering av allmän handling, 15 yhp

Kursen behandlar hantering av allmänna handlingar så som registrering, diarieföring och arkivering. Vidare behandlar kursen vad det innebär att hantera dokumentation med sekretess och utlämnande av allmän handling samt hur regelverket kring hantering av allmänna handlingar tillämpas.

Medicinsk dokumentation, 25 yhp

Kursen behandlar hur medicinsk dokumentation går till samt hur regelverket om medicinsk dokumentation tillämpas.

Administration och ekonomi, 25 yhp

Kursen behandlar de administrativa arbetsuppgifter som en medicinsk vårdadministratör har. Kursinnehållet är brett och berör ekonomi samt framställande av olika sorters underlag.

Lärande i arbete 1, 30 yhp

Kursen ger en introduktion till arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande får möta patienter och anhöriga samt utföra enklare och rutinartade administrativa arbetsuppgifter. Kursen ger även den studerande insyn i hur de olika yrkesrollerna inom vården samspelar inom vården kring dokumentation och administration.

Lärande i arbete 2, 35 yhp

Under kursen får den studerande träna på att delvis självständigt sköta, för en medicinsk vårdadministratör, vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kursen ger en djupare förståelse för hur vården är organiserad och finansieras och vilken roll den medicinska vårdadministratören spelar i det sammanhanget.

Lärande i arbete 3, 35 yhp

Kursen ger den studerande möjlighet att under handledning sköta mer avancerade arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande ska ges möjlighet att själv komma med förslag på lösningar och planering av arbetsupplägg. Kursen tar upp hur relevanta författningar styr det praktiska arbetet.

Examensarbete, 25 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Det innebär att du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna infinna dig på skolan under de tillfällen som kräver det. Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

 • tillgång till dator
 • bra internetuppkoppling
 • webbkamera (som ska vara på under lektionstid)
 • headset

Vi använder itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2/Svenska B
 • Engelska 6/Engelska B

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov som är webbaserat. Om du har någon form av funktionsvariation, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se i god tid innan provet.

Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen som innebär att du får göra ett ytterligare prov på plats i Karlstad. Resultatet från provomgång två ligger till grund för urvalet.

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Hör gärna av dig

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig vår utbildningsledare.

Camilla Andersson Elf

Lärare gymnasiet yrkesämnen

Utbildningsledare

Taggar för sidan

Vuxenutbildning
Yrkeshögskola

Sidan uppdaterad: 2024-03-13

21 Maj 2024