Till dig som vill exploatera i Karlstads kommun

Karlstad växer och vi har många projekt igång och en del mark tillgänglig där det finns möjligheter att exploatera eller etablera. Här kan du läsa mer om ledig mark och lokaler i Karlstads kommun, aktuella markanvisningar, riktlinjer för vår mark och hur du gör för att anmäla ditt intresse.